Zpět

Vzdělávací program pro sestry pečující o pacienty s kolorektálním karcinomem

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.00/D3.00007

Projekt je zaměřen na vytvoření návrhu inovativního Systém vzdělávání v oblasti péče o pacienty s kolorektálním karcinomem včetně Vzdělávacího programu, který podporuje národní vzdělávací systém a je zaměřen na podporu celoživotního vzdělávání dle Zákona č.96/2004 Sb., a přinese nový způsob vzdělávání všeobecných sester. Dojde k propojení oblastí (problematiky stomie a onkologie) a poskytnutí komplexních ucelených vědomostí a rozšíření odbornosti zaměstnanců zdravotnických zařízení v ČR. Absolvent vzdělávacího programu, který je součástí návrhu systému, získá zvláštní odbornou způsobilost a stane se významným článkem v procesu diagnostiky, léčby a péče o pacienty s kolorektálním karcinomem. Vzdělávací program bude vytvořen vlastním odborným týmem s využitím zahraničního know-how z Velké Británie.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou je nelékařský zdravotnický personál, všeobecné sestry.

Příjemce

 • Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
 • IČ: 00023850
 • Sídlo:
  • Ulice: Vinařská
  • Číslo popisné: 965/6
  • Městská část: Pisárky
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 60300
 • http://www.nconzo.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018