Zpět

Vzdělávací program pro vývojáře a konzultanty systému M/Text CS

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00016

Projekt je tvořen třemi klíčovými aktivitami. Aktivity 01 a 02 se týkají specifického vzdělávání, kurzů zaměřených na vývoj, testování a implementaci systému M/Text CS . Třetí aktivita zahrnuje řízení projektu a publicitu.


Nakoupené kurzy v rámci KA01 připraví zaměstnance cílové skupiny na výkon své profese v naší společnosti během příštích let. Jedná se o vysoce odborné kurzy pro vývojáře, pracovníky kontroly kvality a testování a konzultanty a projektové manažery vytvořené na míru pro naše potřeby.


KA02 se zabývá přípravou a realizací dvou kurzů zajišťovaných třemi interními lektory. Jeden lektor bude


vyškolen v rámci KA01 pro pobočku v Českých Budějovicích, dva lektoři pro sídlo firmy v Plzni.


Specifičnost kurzů spočívá v tom, že jsme jedinou firmou provádějící vývoj systému M/Text pro náš propojený podnik a jediným subjektem poskytujícím implementační a další služby k systému v české a slovenské republice.


Získané znalosti tedy nelze využít u jiného zaměstnavatele.


Klíčové aktivity projektu jsou popsány v příloze "Podrobný popis klíčových aktivit", kde je podrobně vysvětlen záměr, obsah a náklady jednotlivých aktivit. Projekt plánuje celkem 6 nakoupených a 2 interně realizované kurzy, při výběru dodavatele kurzů KA01 budeme postupovat dle metodiky D9 pro výběr dodavatele a zákona č. 55/2012 Sb, zároveň však přikládáme přílohu Čestné prohlášení o jedinečnosti dodavatele. Jsme si jistí, že školení takto specifického charakteru nemůže dodat nikdo jiný, než náš propojený podnik kühn&weyh software GmbH.


Náklady projektu jsou tvořeny pouze nákupem kurzů, náklady realizačního týmu, náhradami mezd školených osob a nepřímými náklady.


Názvy jednotlivých kurzů: 


- Implementace zákaznických řešení M/OMS/Implementation of customer solutions using M/OMS


Vývoj zákaznických aplikací v M/Workbench I /Development of customer applications in M/Workbench I


- Vývoj zákaznických aplikací v M/Workbench II /Development of customer applications in M/Workbench II


- Designové trendy a technologické inovace při vývoji M/TEXT CS 7 / Design trends and technology inovations in development of M/TEXT CS 7


- Zákaznická řešení optimalizace výstupů pomocí M/OMS DO / Customer solutions - output optimization using M/OMS DO


- Integrace M/TEXT CS do aplikací třetích stran / Usage of M/TEXT CS APIs (integration adapter, java API, web service)

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 31. 7. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu projektu tvoří kmenoví zaměstnanci společnosti. V rámci projektu lze cílovou skupinu; zaměstnanců rozdělit na následující podskupiny:; - "cílová skupina lektoři" bude v projektu vyškolena tak, aby posléze mohla realizovat interní školení a stane se; tak součástí realizačního týmu projektu. Do řad lektorů byli vybráni vedoucí jednotlivých oddělení (2 oddělení; vývoje a vedoucí oddělení kontroly kvality).; - "cílová skupiny odborní zaměstnanci" - jedná se o zaměstnance na odborných IT pozicích z výše následujících; oddělení: oddělení vývoje, oddělení kontroly kvality a testování, oddělení konzultantů a projektových manažerů.

Příjemce

 • KadeL data servis, spol. s r.o.
 • IČ: 40526348
 • Sídlo:
  • Ulice: Pod Vinicemi
  • Číslo popisné: 931/2
  • Městská část: Plzeň
  • Město: Plzeň
  • Kraj: Plzeňský kraj
  • PSČ: 30100
 • http://www.kadel.cz/kadel09/index.php

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA III

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018