Zpět

Vzdělávací program Tiskárny Helbich a.s. pro aplikaci bezpečnostních prvků na polygrafických produktech

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00076

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců tiskárny v oblasti aplikací bezpečnostních prvků při polygrafickémzpracování tiskovin s vazbou na úspěšnou reálnou produkci inovovaných výrobků a její další vývoj, což jepodmíněno znalostmi zaměstnanců. Do projektu budou zapojeni pracovníci z výroby (tiskaři a knihaři) a dalšípracovníci (management, technologové, kvalitář, obchodníci). Kurzy a školení budou probíhat v ČR (většina vprostorách vlastní tiskárny) a budou doplněny seznámením účastníků s výrobou ochranných prvků v Německu aFrancii.Projekt je rozdělen do pěti hlavních oblastí:1)Ext. kurzy aplikací při tisku2)Ext. kurzy aplikací při dokončujícím zpracování3)Ext. kurzy používaných materiálů4)Seznámení účastníků s výrobou ochranných prvků v Německu a Francii5)Systematizace stanovení hodinových sazebKurzy aplikace 1) a 2) mají za cíl seznámit s problematikou a možnostmi aplikací, řešit specifika jednotlivýchaplikací na tiskovém a výsekovém stroji a proškolit obsluhu strojů a technology tak, aby v tiskárně mohla úspěšněprobíhat výroba těchto aplikací a dále se vyvíjet.Kurzy o materiálech 3) jsou zaměřeny na školení specifik používaných materiálů a práce s nimi.Seznámení účastníků s výrobou ochranných prvků v Německu a Francii 4) jsou významné získáním novýchzkušeností v rámci ČR nedosažitelných. Celkově se jedná o velmi specifickou (až průkopnickou) oblast. Některéaplikace (IQ Dot a IQ Tag) jsou naprosto ojedinělé a žádný polygrafický podnik v ČR je nedělá. Systematizacestanovení hodinových sazeb 5) posílí ekonomické kompetence zejména vedení společnost, takže nabytéodborné dovednosti budou synergicky podpořeny také vyšší schopností finančního řízení společnosti.Rozvoj kvalifikační úrovně zaměstnanců prostřednictvím realizace komplexního a systematického profesníhovzdělávání na všech pozicích firmy pro 25 z aktuálních 40 zaměstnanců zásadně zvýší jejich kvalifikaci ve velmiúzce specifických výrobních postupech - je nepřenositelné.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2013 - 29. 8. 2014
 • Cílová skupina: Zaměstnanci; Cílovou skupinou jsou klíčoví zaměstnanci - management (2), obchodník (5), technologie a řízení výroby (5) a; dělníci ve výrobě (4 tiskaři, 10 knihařů).

Příjemce

 • Tiskárna Helbich a.s.
 • IČ: 25592505
 • Sídlo:
  • Ulice: Valchařská
  • Číslo popisné: 24/36
  • Městská část: Husovice
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 61400
 • http://www.helbich.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA III

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018