Zpět

Vzdelavaci programzamestanců společnosti DONEX PRAHA CZ s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00671

Hlavním cílem předkládaného projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců Parkhotelu Sokolov prostřednictvímdalšího odborného vzdělávání, a tím pádem i zvýšení konkurenceschopnosti podniku a udržitelnosti pracovníchmíst.


Doznívající celosvětová ekonomická krize a její neblahé důsledky významně ovlivňují ekonomickou situaci v


oblasti ubytování a stravování, a proto se Parkhotel Sokolov rozhodl hledat opatření k jejich eliminaci. Společnost


DONEX PRAHA - CZ s.r.o. klade důraz na odbornost a kvalitu zaměstnanců, soustředí se na kontinuální


prohlubování jejich znalostí, dovedností a udržení či zvýšení jejich kvalifikace. Zároveň byl Parkhotel Sokolov v


důsledku omezené poptávky po jeho službách v době krize nucen omezit své finanční prostředky včetně těch


určených na rozvoj lidských zdrojů. Proto vznikl návrh na vytvoření předkládaného projektu - souboru vzd.


programů pro zaměstnance společnosti DONEX PRAHA - CZ s.r.o.


Potřeba dalšího vzdělávání byla identifikována v průběhu šetření se zaměstnanci společnosti, které potvrdily


nutnost dalšího vzdělávání. Sami zaměstnanci společnosti jsou si vědomi potřeby se nadále vzdělávat,


prohlubovat své znalosti, a udržet si konkurenceschopnou pozici na trhu práce.


Karlovarský kraj patří, ve srovnání s ostatními regiony, k těm s nejvyšší nezaměstnaností a nízkou úrovní


vzdělání (nejvyšší procento ženské populace ze všech krajů ČR se základním vzděláním, naopak co se týká


procenta populace s terciárním vzděláním, tak je na tom tento kraj republikově nejhůře). Z těchto důvodů je tento


projekt nezbytný pro zvýšení stávající kvalifikace zaměstnanců společnosti DONEX PRAHA - CZ s.r.o., čímž tak


přispěje ke zlepšení jejich lepší uplatnitelnosti na trhu práce.


Do projektu bude zapojeno 25 zaměstnanců společnosti, kteří budou školeni dle jejich potřeb a požadavků.


Realizací vzdělávacího projektu bude také posílena motivace zaměstnanců a jejich loajálnost vůči společnosti.


Vzhledem k sezónnosti, jež se obecně v cestovním ruchu projevuje a která negativně dokáže ovlivnit míru


zaměstnanosti, bude velká část vzdělávacích programů realizována mimo obvyklou turistickou sezónu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 31. 10. 2014
 • Cílová skupina: Do projektu bude zapojeno 25 zaměstnanců společnosti, kteří budou školeni dle jejich potřeb a požadavků.

Příjemce

 • DONEX PRAHA CZ s.r.o.
 • IČ: 25659995
 • Sídlo:
  • Ulice: Komenského
  • Číslo popisné: 131/10
  • Městská část: Doubí u Karlových Var
  • Město: Karlovy Vary
  • Kraj: Karlovarský kraj
  • PSČ: 36007
 • http://www.parkhotel-sokolov.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018