Zpět

Vzdělávací projekt HYTECH CR EDUCA 2013

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00137

 Projekt by měl realizován proto, že nám umožní další růst a rozvoj, neboť umožní dosáhnout kvalitativní změny ve vývoji, ve výrobní technologii a v realizaci zakázek.Bude tím zvýšena konkurenceschopnost zaměstnanců i firmy. Dosáhneme stavu, kdy pracovníci výroby, technici, obchodníci a interní lektoři prohloubí stávající a získají nové specifické znalosti ve vývoji a výrobě hydraulických technologií.Specifičnost plánovaného vzdělávání spočívá v tom, že naše popsaná výroba a realizace nemá v ČR srovnatelnou konkurenci. Dodáváme do mimořádných klimatických podmínek a pro vysoké požadavky na životnost (Sibiř; betonové pumpy).Plánované vzdělávací aktivity mají vztah přímo k naší společnosti a její budoucí praxi (odpovídají strategii firmy), zahrnují osvojení vysoce odborných a specifických znalostí projekce, výroby a realizace hydraulických technologií a nejsou přímo oborově ani regionálně přenositelné.Školení je cíleno na- specializované výrobní postupy- specializované firemní procesy- doplňkově na výuku anglického jazyka v limitech povolených výzvou B3V rámci tohoto projektu bude inovován systém Řízení lidských zdrojů (Řízení znalostí, Osobní rozvoj a Školení a vzdělávání), aby představoval efektivnější nástroj pro růst znalostí zaměstnanců v návaznosti na naplňování stanovených cílů firmy.Nově vyškolení lektoři (zaměstnanci) budou spolu s vedoucím projektu monitorovat potřeby zaměstnanců na odborné vzdělávání. Na základě získaných informací budou řídit a upravovat vzdělávací program pro stanovené období. Jednotlivé kurzy buď připraví a uskuteční sami nebo ve spolupráci s externími školiteli.Cílem projektu je zvýšit vzdělanost zaměstnanců společnosti a rozvinout podnikový vzdělávací systém, pro zvýšení svou konkurenceschopnosti dalšího růstu.Bude proškoleno 15 našich zaměstnanců (v současné době máme 24 zaměstnanců, je zahrnuta i úvaha fluktuace zaměstnanců).Na některá školení bude nezbytné najmout externí odborníky jiná budou realizována interně.


  


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2014 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Cílová skupina pro projekt jsou naši zaměstnanci různých věkových kategorií.; Vzhledem k menšímu počtu zaměstnanců ve firmě je prostor pro individuální přístup ke každému zaměstnanci, je; sledována jeho kvalifikace, dovednosti a potřeby vzdělávání v celkovém kontextu firemní strategie. Navržený; projekt byl sestaven na základě individuální komunikace s každým zaměstnancem, zhodnocení jeho znalostí a; dovedností vzhledem k pozici, kterou ve firmě zastává. Na základě tohoto přístupu projekt odráží jak potřeby a; očekávání zaměstnanců, tak i potřeby firmy. Důležitým prvkem bylo tedy zapojení zaměstnance přímo do; sestavování vzdělávacího plánu v přípravné fázi.; Zapojení cílové skupiny do přípravy projektu:; - definování vlastních vzdělávacích potřeb; - spolupráce při výběru školení; - spolupráce na sestavení harmonogramu školení; Zapojení cílové skupiny do realizace projektu:; - účast na vzdělávacích aktivitách; - vyhodnocení realizovaných vzdělávacích aktivit vzhledem ke kvalitě lektora, obsahu a organizace kurzu; - závěrečné vyhodnocení vzdělávacích programů zda splnily očekávání a jejich dopad na výkon a kvalitu činnosti; pracovníka; - průběžná revize vzdělávacích plánů se zřetelem na dosažené cíle a nasměrování do budoucna; - aktualizace vzdělávacích plánů; Do každé vzdělávací aktivity budou zařazeni minimálně 2-3 pracovníci spadající do kategorie 50+.; Přínosy pro zaměstnance:; Zvýšení odbornosti a rozvoj dovedností v oblasti vývoje, projekce, výroby a hydraulických celků.; Při zvýšení efektivity práce (jeden z cílů) dojde ke zvýšení pohyblivé části mzdy.; Všichni zaměstnanci budou do procesu vzdělávání zapojeni pravidelnými informativními schůzkami pod vedením; projektového vedoucího, bude tak zajištěna i jejich zpětná vazba, která bude průběžně do procesu; zapracovávána.; Cílem projektu je navýšit kvalifikaci našich pracovníků a cíl projektu tím také řeší aktuální problémy naší firmy při; přechodu na nové technologie a při vstupu na nové trhy.

Příjemce

 • HYTECH CR spol. s r.o.
 • IČ: 62303449
 • Sídlo:
  • Ulice: Palhanecká
  • Číslo popisné: 479/18
  • Městská část: Jaktař
  • Město: Opava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 74707
 • http://www.hytech.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018