Zpět

Vzděláváme pro naši budoucnost

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00346

Podstatou projektu je zavedení uceleného a především systematického firemního vzdělávacího programu,kterým bude naplněna plánovaná strategická vize v oblasti osobnostního a profesního rozvoje zaměstnanců.


 


Hlavní cíle projektu charakterizujeme především:


-v posunutí dosavadního firemního vzdělávání na další úroveň, kdy po klasických měkkých dovenostech ve všech zapojených cílových skupinách nastává přesun do odborných technických, programových a ekonomických


kurzů


-v proškolení prvních zaměstnanců na nové pracovní zařazení interního školitele


 


Tento přerod považujeme za začátek moderního vnímání vzdělávacích firemních aktivit, za začátek nových motivačních a stimulačních nástrojů, jež v budoucnu naši zaměstnanci pozitivně uchopí a jež budou vnímat jako svou osobní adaptabilitu na pracovním trhu.


 


Klíčové aktivity:


 


 


KA 01 OBCHOD V MEDIÁLNÍM PROSTŘEDÍ


 


1.Rádio jako mediální prostředek-2dny


2.Mediální ukazatele-1den


3.Pravidla výroby reklamního spotu-1den


4.Marketing v návaznosti na rozhlasový trh-2dny


5.RádioProjekt-1den


6.Co je rádio?-1den


7.Tvorba prezentace mediálních produktů-2dny


8.Řízení klíčových zákazníků-2dny


9.Tvorba business plánu-2dny


10.Category management-nástroj budoucnosti-2dny


 


KA 02 PROGRAMOVÝ MANAGEMENT


1. Staniční management a strategické řízení vysílání - 2dny


2. Moderace - 2dny


3. Promotion -2dny


4. Content management - řízení obsahu vysílání - 2dny


 KA 03 ODBORNOST MANAŽERŮM


1.Manažerský mentoring-2dny


2.Strategické myšlení-tvorba vize-2dny


3.Řízení interních projektů-2dny


4.Manažerské řízení změn-2dny


5.Leader jako součást týmu-2dny


6.Zákoník práce v praxi-2dny


7.Úvod do controlingu pro manažery neekonomy-1den


8.Kalkulace nákladů v manažerských souvislostech-1den


9.Tvorba strategického finančního plánu-2dny


10.Základy obchodního práva


KA 04 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ŽEN A MUŽŮ


1denní workshop ve stěžejním tématu SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA.


KA 05 HR MANAŽER


1. Pracovně - právní vztahy


2. Profesionální výběr zaměstnanců


3. Tvorba kompetenčních modelů


4. Tvorba a zavedení procesů rozvojových plánů uvnitř firmy


5. Personalista jako interní fasilitátor


6. Proces motivace a odměňování z hlediska personalisty


7. Závěrečná akreditační zkouška


 KA 06 INTERNÍ ŠKOLITEL


1.Metodika výuky dospělých - 2dny


2.Komunikace a prezentace lektora - 2dny


3.Interaktivita a lektorské podklady - 2dny


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: PROGRAMOVÍ MANAŽEŘI; VEDOUCÍ POBOČEK a REGIONÁLNÍ ŘEDITELÉ; MEDIÁLNÍ KONZULTANTI; ZAMĚSTNANCI ZAŘAZENI DO VZDĚLÁVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ; HR MANAŽER; ZAMĚSTNANCI VE SKUPINĚ "INTERNÍ ŠKOLITEL"

Příjemce

 • MEDIA MARKETING SERVICES a.s.
 • IČ: 27604942
 • Sídlo:
  • Ulice: Koperníkova
  • Číslo popisné: 794/6
  • Městská část: Vinohrady
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12000

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018