Zpět

Vzdělávání IKTUS

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00205

Cílovou skupinu představuje celkem 57 fyzických zaměstnanců společnosti (55% všech zaměstnanců), což je v podrobnějším členění představuje:


- vyšší a střední management: 10 osob- vývoj, obchod a příprava výroby: 11- technici ve výrobě: 5 - dělnické profese: obsluha CNC strojů: 10- dělnické profese: čalunice a baličky: 20- interní lektor: 1


Z tohoto počtu 55 zaměstnanců je:z hlediska pohlaví: 29 žen (53% účastníků) a 26 mužů (47% účastníků)z hlediska věku: nad 55 let: 9 osob (16% účastníků), což představuje 53% všech zaměstnanců této věkové kategorie ve firmě


Všichni zaměstnaci budou do projektu zapojeni formou účasti na vzdělávacích aktivitách, ať již řešených dodavatelsky (nákup služby) nebo připravených a vedených interními zaměstnanci žadatele. S cílovými skupinami se bude pracovat jak teoretickou výukou, tak praktickým školením


Vzdělávání bude poskytnuto bezplatně a v pracovní době, kurzy budou probíhat zejména ve školících prostorách žadatele.


Vzdělávacími aktivitami  dojde k efektivnějšímu přenosu znalostí a informací ke příslušným zaměstnancům firmy, vzdělávání bude více přímé a flexibilnější vůči aktuálním požadavkům zaměstnanců.


Dalším efektem bude, že znalosti a informace získané na externích kurzech budou v průběhu a po realizaci projektu lépe přenositelné dovnitř firmy přípravou interního vzdělávacího plánu.


Na straně zaměstnanců se předpokládá aktivní zapojení nejen v průběhu realizace aktivity, ale rovněž poskytnutí zpětné vazby a pomoc při evaluaci celého procesu - budou sloužit pro rozvoj systému ŘLZ.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 31. 10. 2014
  • Cílová skupina: Cílovou skupinu představuje celkem 57 fyzických zaměstnanců společnosti (55% všech zaměstnanců), což je v podrobnějším členění představuje:; ; - vyšší a střední management: 10 osob; - vývoj, obchod a příprava výroby: 11; - technici ve výrobě: 5 ; - dělnické profese: obsluha CNC strojů: 10; - dělnické profese: čalunice a baličky: 20; - interní lektor: 1; ; Z tohoto počtu 55 zaměstnanců je:; z hlediska pohlaví: 29 žen (53% účastníků) a 26 mužů (47% účastníků); z hlediska věku: nad 55 let: 9 osob (16% účastníků), což představuje 53% všech zaměstnanců této věkové kategorie ve firmě; ; Všichni zaměstnaci budou do projektu zapojeni formou účasti na vzdělávacích aktivitách, ať již řešených dodavatelsky (nákup služby) nebo připravených a vedených interními zaměstnanci žadatele. S cílovými skupinami se bude pracovat jak teoretickou výukou, tak praktickým školením ; ; Vzdělávání bude poskytnuto bezplatně a v pracovní době, kurzy budou probíhat zejména ve školících prostorách žadatele.; ; Vzdělávacími aktivitami dojde k efektivnějšímu přenosu znalostí a informací ke příslušným zaměstnancům firmy, vzdělávání bude více přímé a flexibilnější vůči aktuálním požadavkům zaměstnanců. ; ; Dalším efektem bude, že znalosti a informace získané na externích kurzech budou v průběhu a po realizaci projektu lépe přenositelné dovnitř firmy přípravou interního vzdělávacího plánu.; ; Na straně zaměstnanců se předpokládá aktivní zapojení nejen v průběhu realizace aktivity, ale rovněž poskytnutí zpětné vazby a pomoc při evaluaci celého procesu - budou sloužit pro rozvoj systému ŘLZ.

Příjemce

  • IKTUS s. r. o.
  • IČ: 48395790
  • Sídlo:
    • Ulice: Zátor - Loučky 100
    • Město: Zátor - Loučky 79316
  • http://www.iktus.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018