Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Vzdělávání jako nástroj podpory a rozvoje profesionality zaměstnanců společnosti STROM PRAHA a.s. - 2. etapa

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00153

Hlavním cílem předkládaného projektuje realizace systému profesního vzdělávání v oblasti produktové činnosti, které vede ke zvýšení kvalifikační úrovně a odborných znalostí 175 zaměstnanců divizí společnosti STROM PRAHA a.s. Jedná se o vzdělávací kurzy zaměřené na prodej, servis a mechanizaci oprav unikátní zemědělskétechniky zn. Johh Deere, jehož je žadatel výlučným distributorem pro ČR.


Systém vzdělávání vznikl jako reakce na probíhající kontinuální změny ve výrobním a vývojovém procesu této techniky a je tedy nezbytným pro udržení kvalifikovaného plnění na území ČR, potažmo pro udržení konkurenceschopnosti podniku na stávajícím trhu a paralelně pro udržení stávajících pracovních pozic zaměstnanců servisního a prodejního zázemí společnosti s výkonem pracovní pozice mimo území hl.města Prahy.


Projekt je koncipován do 4 modulů specifického, nepřenositelného vzdělávání (20 vzdělávacích kurzů v rozsahu 160 hodin a 832 hodin interního školení) a 1 modulu obecného, doplňkového vzdělávání (15 vzdělávacích kurzů v rozsahu 120 hodin).


K naplnění definovaného cíle byly stanoveny tyto klíčové aktivity:KA01 Specifické profesní vzdělávání CS1KA02 Specifické profesní vzdělávání CS2KA03 Specifické profesní vzdělávání CS3KA04 Specifické profesní vzdělávání CS4KA05 Vzdělávání klíčových dovednostíKA06 Řízení a evaluace projektu


Předložený projekt je svým charakterem nadregionální. Cílové skupiny se rekrutují celkem z 12 krajů.


Realizace projektu bude zajištěna jako nákup externích služeb(KA01,02,05) a ve formě interního vzdělávání (KA03,04) a realizačním týmem ve složení: manažer projektu, administrativní asistent projektu a interní školitelé.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2014 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Cílová skupina (CS) je tvořena celkem 175 zaměstnanci společnosti STROM PRAHA a.s., kteří se rekrutují ze 4; divizí společnosti, tj. celkem z 12 krajů. Jedná se o ty zaměstnance jejichž pracovní výkon je činěn mimo území; hl. města Prahy. Cílový počet byl stanoven na základě kvalifikační analýzy v rámci ročního SMK, kde kritériem; zařazení je striktní vazba pracovní pozice na technickou a produktovou znalost zaměstnance.; CS je dále dělena dle zastoupení zaměstnanců v jejich pracovních pozicích:; a) CS1 Podnikový lektor produktových znalostí - servis JD (5 osob); b) CS2 Podnikový lektor produktových znalostí - obchod JD (5 osob); c) CS3 Zaměstnanci servisního zázemí (115 osob); d) CS4 Zaměstnanci prodej a obchod (50 osob)

Příjemce

 • STROM PRAHA a.s.
 • IČ: 25751069
 • Sídlo:
  • Ulice: Lohenická
  • Číslo popisné: 607
  • Městská část: Vinoř
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 19017
 • http://www.stromc.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018