Zpět

Vzdělávání jako nástroj zvyšování kvality péče v zařízeních poskytující sociální služby

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00079

Někdy se může zdát snazší přijímat podněty vnějšího prostředí jako logický důsledek globalizačních tendencí. Je však potřeba si uvědomit, že na podněty - především ty sociální, je třeba umět adekvátním způsobem reagovat a především se naučit adaptovat na tyto podmínky. Naše organizace se rozhodla reagovat na tyto podněty nabídkou předloženého projektu. Projekt se zaměřuje obě zúčastněné cílové skupiny, neboť Vyšší odborná škola sociální a OA Ostrava je organizací schopnou nabídnout svým zaměřením kvalitní vzdělávání pro obě cílové skupiny podporované dle výzvy A7. V rámci projektu budou dle doložené akreditace nabízeny 3 vzdělávací kurzy. Projekt je vhodné realizovat především proto, že stále existují pracovníci v sociálních službách, kterým chybí pro výkon své práce adekvátní kvalifikace. Současně je nezbytné dle zákona o sociálních službách zabezpečit těmto pracovníkům další vzdělávání v rozsahu min. 24 hodin (chceme proto tímto projektem zabezpečit alespoň část tohoto rozsahu vzdělávání). Rovněž jsme si vědomi, že nesmíme opomíjet s nabídkou vzdělávání i osoby pečující o osobu blízkou, které vyžadují vždy specifický - individuální přístup. Projektem bude podpořeno 80 osob, s tím, že jako úspěšně podpořené bude na konci projektu min. 70 osob. Projekt má efektivní a vyvážený rozpočet, který odpovídá deklarovaným výsledkům projektu. Lektorskou činnost budou zabezpečovat interní a externí pracovníci organizace a to v souladu s platnou akreditací.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2013 - 31. 12. 2014
 • Cílová skupina: 1) Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální; integraci cílovým skupinám.; ; 2) Osoby pečující o osobu blízkou.

Příjemce

 • Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava - Mariánské Hory, p.o.
 • IČ: 00602086
 • Sídlo:
  • Ulice: Karasova
  • Číslo popisné: 1140/16
  • Městská část: Mariánské Hory
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70900
 • http://www.oao.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018