Zpět

Vzdělávání k integraci a profesionalitě v sociálních službách

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00189

Projekt „Vzděláváním k integraci a profesionalitě v sociálních službách“ řeší systematicky další profesní vzdělávání zaměstnanců jednotlivých zařízení ČTYŘLÍSTKU. Reaguje také na  potřebu předkladatele projektu vykonávat kvalitní sociální služby dle Standardů kvality sociálních služeb i aktuální potřebu dalšího vzdělávání zaměstnanců v souladu se zákonem    č. 108/2006 Sb. Projekt cíleně zvyšuje úroveň kompetencí pracovníků, které vedou k úspěšné implementaci a zlepšování procedurálních, personálních a provozních standardů.Inovativním cílem je vytváření vlastního know-how v sociálních službách, seznamování s novými metodami a formami, výměna zkušeností mezi jednotlivými zaměstnanci, zvýšení provázanosti činností a informací mezi jednotlivými zařízeními.Všechny vzdělávací aktivity v rámci projektu mají charakter podporovaných činností Výzvy č. A7 pro předkládání grantových projektů v oblasti podpory 3.1 OP LZZ.  Všechny kurzy budou splňovat požadavky na akreditaci stanovenou ve výzvě.


tku. 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením, napomáhající sociální integraci uživatelů. Konkrétně se jedná o 8 vedoucích pracovníků (VP), 10 sociálních pracovníků (SP) a 209 pracovníků v sociálních službách (PSS).; Celkem 227 osob.

Příjemce

 • Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková
 • IČ: 70631808
 • Sídlo:
  • Ulice: Hladnovská
  • Číslo popisné: 751/119
  • Městská část: Muglinov
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 71200

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018