Zpět

Vzdělávání lékařů a nelékařů Nemocnice Sokolov

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01134

Projekt je zaměřen na oblast zdravotnictví, konkrétně na vzdělávání lékařského i nelékařského zdravotnického personálu v Nemocnici Sokolov.


Cílem projektu je zvýšit adaptabilitu zaměstnanců NEMOS Sokolov a posílit konkurenceschopnost tohoto zaměstnavatele prostřednictvím zvýšení odborných znalostí a dovedností v oblasti zdravotní péče.


Vizí projektu je inovace stávajícího systému vzdělávání zaměstnanců, jehož prostřednictvím bude dosaženo větší efektivity a účinnosti vzdělávání zaměstnanců. Inovace systému vzdělávání se zaměřuje na propojení individuálních potřeb zaměstnanců s plány a cíli zaměstnavatele, zefektivnění zpětné vazby a systémové využívání interních lektorů.


Vzdělávací akce jsou zaměřené zejména na odborné vzdělávání ve zdravotnictví, které jsou většinou zahrnuté do systému celoživotního vzdělávání a budou zařazeny do kreditního systému profesních organizací. Dle charakteru vzdělávání jde o vzdělávání obecné směřující k zlepšení kvality poskytované péče v rámci zdravotnického zařízení a k osobnímu rozvoji každého proškoleného zaměstnance. Přínos a smysluplnost projektu spočívá v aplikaci získaných znalostí a dovedností do praxe.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu projektu tvoří zaměstnanci Nemocnice Sokolov. Z celkového počtu 346 bude do projektu zapojeno celkem 200 zdravotnických zaměstnanců - jedná se o zaměstnance, kteří vyjádřili zájem zúčastnit se vzdělávacích aktivit v rámci analýzy vzdělávacích potřeb. Konkrétně se jedná o 20 lékařů, 170 zaměstnanců středního zdravotnického personálu (zdravotních sester, fyzioterapeutů, laborantů) a 10 zaměstnanců nižšího a pomocného personálu (sanitářů a ošetřovatelů). Projekt významně pomáhá zvýšit adaptabilitu těchto cílových skupin. Do projektu budou přednostně zapojeni zdravotničtí pracovníci, u kterých je vzdělávací potřeba více společensky potřebná nežli u THP zaměstnanců a dělnických profesí.

Příjemce

 • NEMOS SOKOLOV s.r.o.
 • IČ: 24747246
 • Sídlo:
  • Ulice: Za Císařským mlýnem
  • Číslo popisné: 1115/2
  • Městská část: Bubeneč
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 17000
 • http://www.nemosok.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018