Zpět

Vzdělávání lidských zdrojů společnosti Bezedos s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01068

Při hledání možností k zefektivnění výrobních procesů, zvýšení konkurenceschopnosti a předcházení útlumu výroby se firma Bezedos, provozující 3 výrobny betonových směsí v okrese Náchod, zaměřila také na rezervy v rozvoji lidských zdrojů. Počátkem roku byli v rámci vnitrofiremního šetření osloveni zaměstnanci a při pohovorech s nimi vyplynulo, že mají malou vzájemnou zastupitelnost, pouze průměrnou kvalifikaci a stěžují si na nedostatek vzdělávacích aktivit na všech úrovních. Na základě zjištěného naplánovala společnost žadatele školení a kurzy pro období příštích cca 2 let, které by měly v poměrně krátkém čase významně posílit kvalitu lidských zdrojů. Bez podpory z veřejných zdrojů by však realizace projektu v plánovaném rozsahu byla pro žadatele finančně nedostupná.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 31. 12. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci žadatele. Podnik žadatele má celkem 33 zaměstnanců. Všichni zaměstnanci by měli být zapojeni do 1 nebo více školení v rámci projektu.

Příjemce

 • BEZEDOS s.r.o.
 • IČ: 27504867
 • Sídlo:
  • Ulice: Náchodská
  • Číslo popisné: 628
  • Městská část: Velké Poříčí
  • Město: Velké Poříčí
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 54932
 • http://www.bezedos.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018