Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Vzdělávání pečujících osob

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00105

Narození postiženého dítěte, náhlé onemocnění, invalidita v důsledku úrazu či pokročilá demence jsou pro rodiny a pečující osoby velmi zátěžovou situací, kterou nejsou rodiny často bez odborné pomoci schopné řešit. Ne každá rodina má možnost svěřit onemocnělé členy do dlouhodobé odborné péče ÚSP, domovů pro seniory či jiných zařízení a rozhoduje se pro domácí péči. Přijetí této situace má své zákonitosti, které by pečující osoby měly znát. Trvalá situace života pod tlakem, bez možnosti odpočinku vede zpravidla k novému rozdělení rolí v rodině, únavě a vyčerpání, ale také často k rozpadu těchto rodin. Pečující osoby nemají potřebné znalosti a dovednosti, a v mnoha případech i přes nejlepší snahu není poskytovaná péče efektivní. Nedostavující se očekávané výsledky, celodenní péče, osamocení i další okolnosti vedou k vyhoření a ztrátě smyslu života. Po ukončení dlouhodobé péče pečující osoby zjišťují, že ztratily kontakt s okolím, svoje pracovní dovednosti a návyky a jejich šance na trhu práce jsou značně limitované. Dotazováním na úřadech práce v Boskovicích a Blansku bylo zjištěno, že osob pobírajících příspěvek na péči je v našem regionu cca více než tři a půl tisíce. Z toho je asi jedna třetina umístěna v zařízeních poskytujících dlouhodobou péči, jedna třetina si z příspěvku platí služby od poskytovatelů s registrovanými sociálními službami. Jedna třetina pak je v péči osob blízkých příbuzných. Toto zjištění nás opravňuje k domněnce, že potencionálních zájemců o zařazení do našeho projektu je velké množství – více než jeden tisíc. Osobním dotazováním v rámci Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí pak byl potvrzen zájem o odborné vzdělávání, nové znalosti v péči o zdravotně postižené i nové znalosti v oblasti péče o vlastní osobu. Pečující projevují přání zlepšit péči, upevnit své zdraví a nalézt nový smysl života.


Aktivity projektu • Bilanční diagnostika

 • Koučování

 • Vzdělávání pečujících o zdravotně postižené děti a mládež

 • Vzdělávání pečujících o seniory


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2014 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou o soby pečující o osobu blízkou. Z provedeného průzkumu lze usuzovat, že cílová skupina se bude iniciativně zapojovat do aktivit projektu. Již ve fázi zjišťování zájmu o zapojení do plánovaného projektu cílová skupina formovala požadavky směrem k projektu ve smyslu obsahového zaměření kurzů. Na základě konkrétních požadavků byl koncipován rámec vzdělávání a vyhledávány kurzy příslušného zaměření a vyhledání potencionální dodavatelé, kteří mají v intencích vzdělávacího rámce akreditované kurzy. Také aktivity zaměřené na bilanční diagnostiku a koučování jsou zařazeny na základě požadavků cílové skupiny. V rámci aktivit budou účastníci zapojeni do vzdělávacího procesu – mimo podání základních informací formou frontálního vyučování v prvních lekcích budou zapojeni do interaktivních metod výuky, budou zpracovávat tématické úkoly, zpracovávat krátkou závěrečnou práci, o které bude vedena diskuse. Zde se očekává nejen ověření získaných znalosti, ale také sdílení vlastních zkušenosti, forem a metod řešení problémových situací i společné hledání alternativ, vedoucích k dosažení stanovených cílů. Výrazně aktivující pro účastníky projektu je koučovací styl vedení rozhovorů, výsledky bilanční diagnostiky vedou k zamyšlení nad jejich výsledky, vedou ke změně osobního stylu a změnám pohledu na řadu oblastí osobního i společenského života účastníků projektu. Projekt jako celek bude značně dynamický a předpokládá aktivní zapojení všech zúčastněných.

Příjemce

 • Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí – klub Blansko
 • IČ: 65336224
 • Sídlo:
  • Ulice: B. Němcové
  • Číslo popisné: 267
  • Městská část: Jestřebí
  • Město: Rájec-Jestřebí
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 67902
 • http://klub-blansko.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018