Zpět

Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje III.

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00016

Projekt se zaměřuje na zabezpečení dostupnosti dalšího profesního vzdělávání pracovníkům působícím v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje. Reaguje především na aktuální problémy poskytovatelů sociálních služeb:


 
 1. nutnost naplnit kvalifikační požadavky kladené na pracovníky zákonem č 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 2. nedostatek finančních prostředků na úhradu příslušných vzdělávacích aktivit,
ale současně podporuje samostatný proces celoživotního učení, a to v segmentu dalšího vzdělávání.


Projekt je určen pracovníkům poskytovatelů sociálních služeb a dalších služeb napomáhajících sociální integraci na území Královéhradeckého kraje a zadavatelům sociálních služeb, to je pracovníkům obcí a Královéhradeckého kraje s kompetencemi v oblasti sociální.


Cílem projektu je umožnit poskytovatelům sociálních služeb zabezpečit pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům odbornou způsobilost pro výkon jejich odborné činnosti v souladu s požadavky zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, prostřednictvím akreditovaných kvalifikačních kurzů, a posilovat kompetence uvedených cílových skupin prostřednictvím jejich dalšího profesního vzdělávání.


Cíle projektu bude dosaženo zajištěním bezplatného přístupu cílových skupin k absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách, akreditovaných kurzů zvyšujících znalosti a dovednosti cílových skupin.


Kapacita a rozsah zaměření zpřístupněné vzdělávací nabídky byly vydefinovány v návaznosti na zmapované aktuální potřeby cílových skupin, v souladu s procesy plánování sociálních služeb a na základě zkušeností realizátora s projekty směřujícími do oblasti vzdělávání v sociálních službách.


Veškeré vzdělávací aktivity budou zajišťovány dodavatelsky a požadavky realizátora projektu důkladně smluvně ošetřeny.


Odborným garantem projektu je Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KÚ Královéhradeckého kraje.


Řízení a administraci projektu zajišťuje Centrum evropského projektování.


Projekt je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2008 - 30. 9. 2010

Příjemce

 • Královéhradecký kraj
 • IČ: 70889546
 • Sídlo:
  • Ulice: Pivovarské náměstí
  • Číslo popisné: 1245/2
  • Městská část: Hradec Králové
  • Město: Hradec Králové
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 50003
 • http://www.kr-kralovehradecky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018