Zpět

Vzdělávání poskytovatelů služeb v chráněném režimu a služeb navazujících

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00206

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu soc. služeb dalším vzděláváním poskytovatelů soc. služeb, resp. soc. pracovníků, pracovníků v soc. sl. a vedoucích pracovníků v soc. sl. ve specifických kurzech, které sami požadují v návaznosti na jimi poskytované služby.


Cílů projektu dosáhneme prostřednictvím vzdělávání v kurzech akreditovaných dle zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách v oblastech přímo požadovaných cíl. skupinou v dotazníkovém šetření (proběhlo 3-4/2013), a to následovně:


Akt. č. 01 - 05 zaměřenými na další vzdělávání soc. pracovníků a pracovníků v soc. sl.:


Akt. č. 01 - 02 - reflektuje potřeby cíl. skupiny v oblasti metod soc. práce.


Akt. č. 03 - reflektuje potřeby cíl. skupiny v oblasti psychologických dopadů soc. práce na pracovníka.


Akt. č. 04 - potřeby cíl. skupiny v oblasti komunikačních dovedností.


Akt. č. 05 - potřeby cíl. skupiny v ostatních, nezařazených oblastech požadovaných v rámci dotazníkového šetření.


Akt. č. 06 reflektuje potřebu kvalifikačního vzdělávání pro pracovníky v soc. službách. Akt. č. 07 a 08 pak potřeby vzdělávání vedoucích pracovníků v soc. službách.


 

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 12. 2013 - 30. 6. 2015
  • Cílová skupina: Cíl. skupinu projektu tvoří poskytovatelé soc. služeb typu chráněného bydlení a služeb navazujících. Konkrétně se pak jedná o soc. pracovníky, pracovníky v soc. službách a vedoucí pracovníky v soc. službách. Projektu se zúčastní celkem 103 osob z cílové skupiny v Královéhradeckém kraji a kraji Vysočina.

Příjemce

  • Sdružení Neratov, o.s.
  • IČ: 46456970
  • Sídlo:
    • Ulice: Bartošovice v Orlických horách 84
    • Město: Bartošovice v Orlických horách 51761
  • http://www.neratov.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018