Zpět

Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v Královéhradeckém kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00228

Projekt  se zaměřuje na zvyšování kvality sociálních služeb prostřednictvím vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Jedná se o kvalifikační kurzy pro oblast práce se seniory, osoby se zdravotním postižením a oblast pečovatelských činností a kurzy celoživotního vzdělávání, jejichž absolvování umožnuje splnění povinného vzdělávání ve smyslu zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.


Obsah vzdělávacích kurzů pokrývá celé spektrum kompetencí zaměstnanců v oblasti sociálních služeb, zároveň řeší potřeby regionu a jednotlivých druhů služeb. Kurzy jsou nastaveny nejen na získání teoretických znalostí, ale důraz je kladen především na získání praktických dovedností nezbytných pro výkon profese.  Kurzy budou realizovány ve výukových prostorách s dobrou dopravní dostupností v regionech Královéhradeckého kraje.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Většina kurzů realizovaných v rámci projektu je akreditována pro cílovou skupinu pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. Vybrané kurzy jsou prioritně určeny i pro vedoucí pracovníky.

Příjemce

 • Mgr. Jana Fišerová
 • IČ: 73830186
 • Sídlo:
  • Ulice: Dolní
  • Číslo popisné: 157/10
  • Městská část: Roudnička
  • Město: Hradec Králové
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 50002
 • http://www.vzdelavani.net

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018