Zpět

Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v regionu Těšínského Slezska

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00147

Projekt je zaměřen na realizaci akreditovaných vzdělávacích kurzů pro pracovníky 6 poskytovatelů sociálních služeb sídlících v regionu Těšínského Slezska. Vzdělávání bude probíhat na všech úrovních řízení organiazce. Cílem projektu je podpořit vzdělávání celých týmů služeb za účelem efektivnějšího přenostu získaných dovedností do přímé práce s klientem. Z tohoto důvodu je většina kurzů určena současně pro vedoucí, sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Rozsah a počet vzdělávacích aktivit je nastaven tak, aby odpovídal všem druhům zapojených sociálních služeb, dále aby naplňoval povinnost zajištění odborného vzdělávání v optimálním rozsahu 32 hodin pro jednoho zapojeného pracovníka.


Bude realizováno 53 různých akreditovaných vzdělávacích kurzů. Témata byla vybrána na základě zpracované analýzy vzdělávacích potřeb zaměstnanců. Realizace 16 vzdělávacích kurzů bude zajištěna pomocí kurzů akreditovaných Slezskou diakonií ve vlastním vzdělávacím středisku, zbývajících 37 kurzů bude realizováno ve spolupráci s externím dodavatelem akreditovaných vzdělávacích kurzů MPSV vybraným na základě výběrového řízení dle metodiky OP LZZ.


Slezská diakonie je největším regionálním poskytovatelem sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a proto projekt vychází z dlouholetých zkušeností organizace v oblasti vzdělávání a zavádění kvality. Zapojené organizace dlouhodobě spolupracují se Slezskou diakonií na zavádění kvality a metodické podpoře vlastních služeb.


Celkem bude v projektu podpořeno minimálně 600 zaměstnanců sociálních služeb spadajících do cílových skupin projektu.


Výstupem projektu bude Sborník, který bude obsahovat podrobnou charakteristiku jednotlivých kurzů spolu s hodnocením kvality kurzu. Tímto dojde k přenosu informací z kurzu také na další pracovníky v týmech služeb.


Projekt je zaměřen na výzvu A7 na 2 oblasti: Další (odborné) vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, Odborné vzdělávání vedoucích pracovníků.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb a další subjetky poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám.

Příjemce

 • Slezská diakonie
 • IČ: 65468562
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Nivách
  • Číslo popisné: 259/7
  • Městská část: Český Těšín
  • Město: Český Těšín
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 73701

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018