Zpět

Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb ve venkovských oblastech Jihočeského a Plzeňského kraje

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00014

Hlavním cílem předkládaného projektu je od různých dodavatelů zajistit odborné vzdělávání pro soc. pracovníky a pracovníky v sociálních službách poskytovatelů registrovaných sociálních služeb Domovy pro seniory (DS), pro Domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) a Denní a týdenní stacionáře (DaTS) především ve venkovských oblastech Jihočeského a Plzeňského kraje. Odborné vzdělávání bude realizováno v celkem 3 částech. V první části (KA 1-3) budou uskutečněny odborné vzdělávací kurzy, na něž budou navázány odborné stáže vždy u jednoho ze zapojených poskytovatelů. Hlavním cílem takto koncipovaného vzdělávání je absolventům odborného kurzu zajistit odbornou stáž, při které budou mít možnost získané informace z odborného kurzu prakticky ihned konfrontovat s praxí u vybraného poskytovatele.


Celkem bude v rámci KA 1-3 realizováno 11 odborných kurzů a stejný počet stáží (u některých poskytovatelů budou uskutečněny 2 odborné stáže). Na závěr každé odborné stáže bude realizován i shrnující workshop, který bude facilitovat odborný pracovník realizátora nebo partnera projektu a budou zpracovány v tzv. pracovní listy vydávané ke každé odborné stáži. Tyto pracovní listy budou sumarizovat informace získané na stáži a budou dále sloužit u jednotlivých poskytovatelů pro předávání informací ostatním zaměstnancům nebo pro další interní vzdělávání (KA 4).


Druhá část vzdělávání (KA 5-11) bude zaměřena na odborné vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, které jednorázově doplní potřebné znalosti a dovednosti pro jejich stávající pracovní zařazení. Tematické oblasti jednotlivých odborných kurzů navazují na aktuální a plánované potřeby všech zapojených poskytovatelů, které byly identifikovány na základě dotazníkového šetření a individuálních rozhovorů s vedoucími pracovníky jednotlivých zařízení.


Třetí část projektu (KA 12) je zaměřena na kvalifikační vzděl pracovníků v soc. službách dle §116 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2013 - 30. 5. 2015
 • Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám

Příjemce

 • Centrum pro komunitní práci jižní Čechy
 • IČ: 68520913
 • Sídlo:
  • Ulice: Dvořákova
  • Číslo popisné: 381/21
  • Městská část: České Budějovice 6
  • Město: České Budějovice
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 37001
 • http://www.cpkp.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018