Zpět

Vzdělávání pracovníků CSS Znojmo

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00043

Na poskytovatele sociálních služeb a jejich pracovníky jsou kladeny požadavky (zákon č. 108/2006 Sb. vč. prováděcích předpisů) na další vzdělávání a na zvyšování kvality sociálních služeb. Zaměstnavatel (poskytovatel soc. služeb) je povinen zabezpečit sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách další vzdělávání v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok. Tímto vzděláváním si cílová skupina bude upevňovat, obnovovat a doplňovat kvalifikaci. Absolvováním kvalitních vzdělávacích programů získají pracovníci nové znalosti a dovednosti uplatnitelné v praxi.


Potřebu dalšího vzdělávání vyjadřují i samotní sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách a to během procesu hodnocení pracovníků. Projekt reaguje na tyto potřeby a jsou zohledněny oblasti, které si pracovníci přejí absolvovat a které reaguji na potřebu praxe sociálních služeb.


Další vzdělávání bude probíhat v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a to formou kurzů s akreditovaným vzdělávacím programem (SP/PC)


Na realizaci projektu se podílí projektový manažer, finanční manažer a asistent projektu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám.; Cílovou skupinu projektu tvoří celkem 138 pracovníků a to 6 6 sociálních pracovníků a 132 pracovníků v sociálních službách.

Příjemce

 • Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o.
 • IČ: 45671770
 • Sídlo:
  • Ulice: U Lesíka
  • Číslo popisné: 3547/11
  • Městská část: Znojmo-město
  • Město: Znojmo
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 66902
 • http://www.cssznojmo.ic.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018