Zpět

Vzdělávání pracovníků MPSV odborných útvarů

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/B6.00048

 


Obsahem projektu je zajištění školení cílové skupiny, tj. pracovníků MPSV odborných útvarů (Odbor informačních a komunikačních technologií - celkem 25 pracovníků, Odbor řízení projektů - celkem 31 pracovníků) tak, aby jejich činnost mohla být vykonávána v souladu s měnící se legislativou na národní i evropské úrovni a v souladu s měnícími se odbornými pracovními postupy a zvyklostmi.


Vyškolení pracovníci budou mít vyšší osobní motivaci, vyšší efektivitu práce a vzájemné komunikace, budou používat stejnou terminologii a kvalitativně lepší pracovní postupy napříč odbornými útvary MPSV. Vyškolení zaměstnanci se budou lépe orientovat v odborných problematikách s velkým důrazem na legislativu EU. V rámci behaviorálního školení dojde k rozvoji dovedností v oblasti organizace práce, komunikace a týmové spolupráce.


Bude vyškoleno celkem 56 osob v rámci odborných útvarů, kteří podle svých pracovních pozic a náplní absolvují 26 typů školení. Celkem bude vystaveno maximálně 417 certifikátů o úspěšném absolvování školení.


Všechna školení zajistí externí dodavatel vybraný na základě výběrového řízení. Veškeré organizační aktivity v projektu, řízení činností dodavatele a koordinaci s cílovou skupinou zajistí interní projektový tým.


Cílem projektu je zajistit, aby dotčené odborné útvary na konci projektu poskytovaly svoje služby v bezchybném souladu s legislativou a veřejnými metodikami na vysoké odborné a výkonnostní úrovni. Dalším cílem je efektivnější příprava, realizace a řízení projektů ze strany MPSV a vyšší odborná úroveň pracovníků spojená s lepšími výsledky práce. K naplnění a udržení cílů projektu bude též sloužit závěrečné vyhodnocení zrealizovaných školení a návrhy opatření na zefektivnění přístupu ke vzdělávání příslušných zaměstnanců MPSV a jejich osobnostní a pracovní rozvoj.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2014 - 31. 7. 2015
 • Cílová skupina: Správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované/řízené těmito úřady a jejich zaměstnanci.

Příjemce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČ: 00551023
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Poříčním právu
  • Číslo popisné: 376/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800
 • http://www.mpsv.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018