Zpět

Vzdělávání pracovníků poskytovatelů soc.služeb pro seniory ve Středočeském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00017

Důvodem k realizaci projektu je vysoký zájem poskytovatelů soc. služeb pro seniory ve Středočeském kraji, převážně ve venkovských oblastech, o další vzdělávání soc. pracovníků, pracovníků v soc. sl. a vedoucích pracovníků v soc. službách. Projekt pokrývá jejich potřeby vzdělávání v oblasti akreditovaného vzdělávání v sociální oblasti dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.


Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu soc. služeb dalším vzděláváním soc. pracovníků, pracovníků v soc. službách a vedoucích pracovníků v soc. službách ve specifických kurzech, které sami požadují s možnosti jejich individualizace poplatné aktuálním potřebám a situacím přímo na pracovištích.


Cílé projektu bude dosaženo prostředfnictvím vzdělávání v následujících oblastech:


- odborné práce se seniory.


- zvládání zátěže práce se seniory.


- komunikačních dovedností.


- vyjasnění témat vžití se do role uživatele, týmové spolupráce v soc. službách, šikany apod.


- kvalifikačního vzdělávání pro pracovníky v soc. službách.


- vzdělávání vedoucích pracovníků v soc. službách.


Vzdělávání bude možné individualizovat s možností zacílit témata na aktuální situace a problémy na pracovišti a efektivní návaznost kurzů.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 12. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu projektu tvoří poskytovatelé soc. služeb pro seniory ve Středočeském kraji, resp. jejich soc. pracovníci, pracovníci v soc. službách a vedoucí pracovníci v soc. službách.

Příjemce

 • Domov pro seniory Blaník, s.r.o.
 • IČ: 29139392
 • Sídlo:
  • Ulice: Jiráskova
  • Číslo popisné: 456
  • Městská část: Mnichovice u Říčan
  • Město: Mnichovice
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 25164
 • http://www,dsblanik.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018