Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb a pečujících osob na Otrokovicku

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00029

Sociální služby na Otrokovicku tvoří komplexní síť, která navazuje na další instituce poskytující sociálních služby ve Zlínském kraji. Jedná se o 40 jednotlivých sociálních služeb, které poskytuje občanům žijícím na Otrokovicku celkem 22 poskytovatelů sociálních služeb (se sídlem nebo pobočkou v regionu, popř. se sídlem ve Zlíně či okolí) s celkovým obratem cca 150 mil. Kč/rok a které zaměstnávají přes 300 osob. Realizací projektu chceme snížit handicap, kterýmají naši poskytovatelé v tom, že je celá řada vzdělávacích aktivit místně nedostupná. Handicapem je také nedostatek fin. prostředků na vzdělávání zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb, který vede k rozporům mezi potřebou vzdělávat se a rozvíjet se a mezi reálně nakupovaným vzděláváním z hlediska kvality i kvantity. Cílem projektu je zlepšit kvalifikaci minimálně 87 zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb (vedoucích pracovníků, soc. pracovníků a pracovníků v soc. službách) a 20 fyzických osob (FO) poskytujících pomoc příjemci příspěvkuna péči (PnP) prostřednictvím realizace akreditovaných vzdělávacích kurzů. Plánujeme realizaci 42 kurzů ve 28 tématických oblastech (některá témata budou probíhat kvůli velkému zájmu víckrát), s celkovou časovou alokací 440 hod. Chceme tím dosáhnout zvýšení kvality sociálních služeb na Otrokovicku a zkvalitnění péče poskytované FO. Zaměření jednotlivých kurzů vychází ze vzdělávacích potřeb, které definovali prostřednictvím dotazníků poskytovatelé sociálních služeb na Otrokovicku, a zároveň ze zjištění, která jsme učinili na základě dotazníkového šetření realizovaného mezi osobami pečujícími o příjemce PnP. Aktivity projektu: 1. Realizace akreditovaných kurzů dalšího vzdělávání pro soc. pracovníky. 2. Realizace akreditovaných kurzů dalšího vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách. 3. Realizace akreditovaných odborných kurzů pro vedoucí pracovníky sociálních služeb. 4. Realizace akreditovaných vzdělávacích kurzů pro FO pečující o příjemce PnP. Všichni poskytovatelé sociálních služeb jsou aktivními účastníky procesu komunitního plánování sociálních služeb naOtrokovicku a budou spolupracujícími organizacemi.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Osoby pečující o osobu blízkou.; Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám.

Příjemce

 • Město Otrokovice
 • IČ: 00284301
 • Sídlo:
  • Ulice: nám. 3. května
  • Číslo popisné: 1340
  • Městská část: Otrokovice
  • Město: Otrokovice
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 76502
 • http://www.otrokovice.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018