Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Vzdělávání pracovníků sociálních služeb Charity Zábřeh

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00114

 


 


V projektu bude realizováno 45 odborných kurzů, které povedou ke zvyšování profesionality a odbornosti pracovníků v sociální práci. Kurzy jsou určeny vedoucím pracovníkům, sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách. Vzdělávání se uskuteční v akreditovaných vzdělávacích kurzech, a to jak v kurzech otevřených, tak v kurzech pořádaných přímo v zařízení. V rámci otevřených kurzů budou mít pracovníci možnost obohatit své znalosti a zkušenost o poznatky kolegů z jiných obdobných služeb. Uzavřené kurzy zase přispějí ke sjednocení organizace a systému práce, výměně zkušeností v péči o klienty a posílení týmové spolupráce. Díky vzdělávacím aktivitám dojde k posílení odborných kompetencí pracovníků, což ve svém důsledku povede ke zkvalitnění péče o klienty a zefektivnění vztahů na pracovišti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Pracovníci v sociálních službách a vedoucí pracovníci podílející se na řízení těchto služeb. Jde o ambulantní a terénní sociální služby (pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služba, denní stacionář pro seniory, denní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, centrum denních služeb pro osoby s mentálním postižením a chronickým duševním onemocněním, odborné sociální poradenství), jejichž hlavním cílem je začlenit uživatele do běžného života. Konkrétně se jedná o 6 vedoucích jednotlivých středisek sociálních služeb, 8 sociálních pracovníků jednotlivých sociálních služeb a cca 30 pracovníků v sociálních službách (pečovatelky, osobní asistentky, nepedagogičtí pracovníci) pracujících v sociálních službách organizace.

Příjemce

 • Charita Zábřeh
 • IČ: 42766796
 • Sídlo:
  • Ulice: Žižkova
  • Číslo popisné: 7/15
  • Městská část: Zábřeh na Moravě
  • Město: Zábřeh
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 78901
 • http://www.charitazabreh.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018