Zpět

Vzdělávání pro ošetřovatelský personál

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00222

Projekt je zaměřen na vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb (sociálních pracovníků, pracovníků


v sociálních službách a vedoucích pracovníků), které povede ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb.


Vzdělávání se bude účastnit celkem 554 zaměstnanců z 24 organizací poskytujících sociálních služby, kteří se


zúčastní tří kurzů, jejichž témata byla stanovena na základě analýzy potřeb cílové skupiny. Jedná se o


následující akreditované kurzy:


a) Vliv prostředí na orientaci a na rozvoj a průběh demence (plánovaný počet 366 účastníků)


b) Nácvik manipulace a mobilizace méně pohyblivého klienta (plánovaný počet 401 účastníků)


c) Bezpečnost klienta a předcházení vertebrogenním obtížím personálu (plánovaný počet 212 účastníků)


 


Všechny kurzy budou zajištěny společností LINET spol. s r.o., která provozuje školicí středisko LINET Scholaris.


LINET Scholaris se zaměřuje na vzdělávání v sociálních službách již od roku 2006. Díky svým dlouholetým


zkušenostem, vysoké odbornosti lektorů a aktivní spolupráci se zahraničním poskytuje LINET Scholaris


vzdělávání na vysoké kvalitativní úrovni, přičemž využívá i netradičních školicích pomůcek jako je např. obleček


stáří. Všechny kurzy budou realizovány v prostorách jednotlivých poskytovatelů, což jim umožní větší flexibilitu při


plánování vzdělávání a bude nákladově efektivnější. Pokud nebude cílová skupina u poskytovatele dostatečná


na to, aby tvořila jednu skupinu kurzu, bude se účastnit školení realizovaného u nejbližšího poskytovatele


sociálních služeb zapojeného do projektu

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: - Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám.; Cílovou skupinu tvoří pracovníci 24 poskytovatelů sociálních služeb z několika krajů. Celkem se do projektu; zapojí 554 osob.

Příjemce

 • LINET spol. s r.o.
 • IČ: 00507814
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 5
  • Město: Želevčice
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 27401
 • http://www.linet.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018