Zpět

Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji.

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00220

Projekt je určen cizincům, které zahrnuji z větší části osoby s dlouhodobým pobytem, uznané azylanty a osoby s doplňkovou ochranou, kteří jsou sociálně vyloučení či jim sociální vyloučení hrozí.


Cílovou skupinu charakterizuje to, že v ČR mají osobní vazby a rodiny, jsou rozhodnuti zůstat v Česku natrvalo, ale uplatnění na trhu práce jim ztěžují různé bariéry: zejména se jedná o neuznanou či nevyhovující kvalifikaci, jazykovou a kulturní odlišnost, vlastní nejistotu pramenící z izolace, absence či nedostatečná praxe v ČR, nedůvěra zaměstnavatelů vůči cizincům. Mimo své odlišné sociokulturní postavení má řada z těchto cizinců i další znevýhodnění.


Projekt reaguje na nutnost posílení odborných profesních znalostí, schopností a dovedností CS cizinců, které by vedly ke zlepšení jejich uplatnění na trhu práce v pozici zaměstnanců či OSVČ a předešli tak sociálnímu vyloučení zástupců této cílové skupiny v regionu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 15. 3. 2013 - 14. 9. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu projektu tvoří skupina cizinců, která zahrnuje cizince s dlouhodobým pobytem v ČR a osoby s; doplňkovou ochranou.

Příjemce

 • Contact Line, o.p.s.
 • IČ: 26636280
 • Sídlo:
  • Ulice: Pařížská
  • Číslo popisné: 538/19
  • Městská část: Ústí nad Labem
  • Město: Ústí nad Labem
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 40001
 • http://www.contactline.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018