Zpět

Vzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti ekonomie, odborných specializací a case managementu

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/80.00001

Projekt v souladu se zaměřením oblasti podpory 4.4a.1 usiluje o posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu veřejné správy, v tomto případě zejména soudů a státních zastupitelství. V rámci projektu bude vytvořen a implementován systém vzdělávání pracovníků justice v oblasti ekonomie, hospodářství, financí a efektivního managementu soudního a přípravného řízení. Důraz bude zejména kladen na systémový a komplexní přístup a na propojení právních a ekonomických znalostí. Projekt bude využívat moderní metody, jako jsou například e-learningové moduly (celkem 20 modulů), blended learning (efektivní kombinace prezenčních a distančních forem studia), audioknihy a především 65 případových studiíí (business cases), využívaných na předních zahraničních obchodních a ekonomických fakultách. Bude také vydána publikace "Efektivní case management v české justici", která bude první odbornou publikací o této problematice v ČR. Projekt zefektivní vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj soudců, státních zástupců, případně asistentů a čekatelů, a zvýší jejich znalosti a dovednosti v oblastech, které přímo souvisejí s výkonem jejich pracovních činností.  Projekt přispěje ke zlepšení kvality řízení a managementu ve správních úřadech a k zefektivnění průběhu soudních řízení.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2012 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Tento projekt je určen pro správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované/řízené těmito úřady a jejich zaměstnanci.; Cílovou skupinu v projektu tvoří soudci, státní zástupci, asistenti, případně čekatelé (celkový počet cca 4 500), kteří budou do projektu zapojeni při průzkumu konkrétních potřeb vzdělávání a jako účastníci seminářů a konferencí.

Příjemce

 • Justiční akademie
 • IČ: 70961808
 • Sídlo:
  • Ulice: Masarykovo náměstí
  • Číslo popisné: 183/15
  • Městská část: Kroměříž
  • Město: Kroměříž
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 76701
 • http://www.jacz.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018