Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Vzdělávání v Connectronics s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00123

Zaměstnanci  společnosti Connetronics s.r.o. potřebují k výkonu práce vysoce specifické a odborné znalosti v komplexní technologii výroby a služeb.  Právě jejich výsledky práce (elektronické zařízení, design, výrobní služby) se podílejí na úspěšnosti našich zákazníků . Abychom dostáli své pověsti a udrželi si svou pozici na zahraničních trzích, rozhodli jsme se pro realizaci projektu regionálního charakteru, jehož cílem je rozšířit specifické znalosti a dovednosti našich 74 zaměstnanců.  Prezenční vzdělávání bude probíhat v pronajatých místnostech, uzpůsobených pro potřeby vzdělávání, a ve firemních prostorách formou 21 školení, rozdělených do 4 tématických oblastí (3 specifických a 1 obecné oblasti).  

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 30. 11. 2014
 • Cílová skupina: Na základě firemní analýzy jsme do projektu zařadili 74 z celkového počtu 233 zaměstnanců, tedy zhruba 32 %. ; Cílová skupina je složena z:; - 25 žen a 49 mužů; - 20 vedoucích pracovníků (manažer technologie, vedoucí produktových inženýrů apod.) a 54 odborných pracovníků (inženýr kvality, plánovač výroby apod.); - školení se zúčastní i osoby mladší 25 let a osoby starší 50 let;

Příjemce

 • Connectronics s.r.o.
 • IČ: 27617866
 • Sídlo:
  • Ulice: Billundská
  • Číslo popisné: 2756
  • Městská část: Velké Přítočno
  • Město: Velké Přítočno
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 27201
 • http://www.connectronics.eu

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA III

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018