Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Vzdělávání v DS Heřmanův Městec

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00218

 Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb v DS Heřmanův Městec. 


Specifické cíle jsou vymezeny následovně:


- Posílit manažerské dovednosti vedoucích pracovníků DS Heřmanův Městec


- Zvýšit odbornou kvalifikaci sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách DS Heřmanův Městec


Tyto uvedené cíle budou naplněny prostřednictvím realizace dílčího (operačního) cíle, kterým je uskutečnění kurzů dalšího odborného vzdělávání vedoucích pracovníků, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách DS Heřmanův Městec.


Sociální práce s sebou všeobecně nese vysoké nároky na kvalifikaci zaměstnanců, kterou si musí pracovníci neustále obnovovat, upevňovat a doplňovat (§ 111 a 117a zákona 108/2006 Sb.) a musí být prohlubována po kvalitativní stránce v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. (kvalita poskytovaných služeb).


Větší kvalifikace, odbornost a širší znalosti pracovníků v sociálních službách, kteří jsou v neustálém kontaktu s klienty zařízení, podstatně přispívají ke kontinuálnímu udržování profesionality těchto zaměstnanců a tím ke zvyšování spokojenosti klientů Domova.


Potřeba vysoké kvalifikovanosti se bezpochyby týká také pracovníků na manažerských postech. Kromě toho, že musí disponovat znalostmi v oblasti práce s klienty zařízení, musí mít také dostatečnou odbornou kvalifikaci pro řízení chodu organizace, které zahrnuje vedení lidí, finanční řízení a další.


Kontinuální zvyšování kvalifikace a prohlubování odbornosti obou uvedených skupin pracovníků je tedy zásadním prvkem ve zkvalitňování poskytovaných služeb klientům.


Předkládaný projekt reaguje na tyto uvedené problémové body a řeší je v rámci svého obsahu.


Vzhledem k výše popsané problematice je projekt potřebný zejména proto, aby došlo realizací školení ke zvýšení kvality služeb v DS Heřmanův Městec.


Projektem budou rovněž využity příležitostní potenciály organizace, čímž dojde k uskutečnění bodů Dlouhodobé koncepce organizace a posílení jejích silných stránek.


Projekt je zaměřen na cílovou skupinu, která poskytuje sociální služby a vykonává své povolání mimo území Hlavního města Prahy.


Neuskutečnění toho projektu s sebou nese řadu negativních konsekvencí, které může ovlivnit kvalitu poskytovaných služeb v zařízení žadatele. Jedná se především o školení, kdy žadatel bude nucen realizovat školení pouze v daném zákonném rozsahu, navíc bez využití postupu "bottom up", který je právě prvkem tohoto projektu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2014 - 31. 5. 2015
 • Cílová skupina: 65 osob.; Cílová skupina je pro potřeby projektu tvořena dvěma podskupinami:; 1) Pracovníci v sociálních službách (PSS) a sociální pracovníci (SP); 2) Vedoucí pracovníci v sociálních službách.

Příjemce

 • Domov pro seniory Heřmanův Městec
 • IČ: 70876258
 • Sídlo:
  • Ulice: Masarykovo náměstí
  • Číslo popisné: 37
  • Městská část: Heřmanův Městec
  • Město: Heřmanův Městec
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 53803
 • http://www.domov-hm.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018