Zpět

Vzdělávání v oblasti základních regisrů a dalších kmenových projektů eGovernmentu

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/A3.00004

Projekt volně navazuje na již úspěšně ukončený projekt reg. č. CZ.1.04/4.1.00/38.00001 Vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné správy, metodiků a školitelů a politiků v oblasti zavádění eGovernmentu do veřejné správy a využívá tak získané zkušenosti při jeho realizaci. Tento projekt reflektuje potřebu vzdělávání v eGovernmentu na úrovni jak ústřední státní správy, tak na úrovni územních samospráv. Při zajištění vzdělávání v území projekt nevylučuje využití stávajících eGON center, které vznikly v rámci výzvy OP LZZ č. 40.Potřeba vzniku těchto vzdělávacích aktivit z velkého zájmu veřejné správy, což příjemce dlouhodobě zaznamenával při realizaci výše zmíněného projektu. O této potřebě svědčí i překročení indikátorů projektu CZ.1.04/4.1.00/38.0001.Hlavním cílem projektu je, prostřednictvím vzdělávání úředníků posílit efektivnost výkonu veřejných služeb v souladu se Strategií realizace SA v období 2007-2015. V rámci projektu bude připraveno a realizováno 9 vzdělávacích programů v prezenční a eLearnigové formě se zaměřením na aktuální problematiku Základních registrů a návazných kmenových projektů eGovernmentu, včetně oblasti bezpečnosti a ochrany dat a osobních údajů (seznam připravovaných témat je přílohou této žádosti). Důležitou součástí projektu pak bude diseminace odborných informací z oblasti eGovernmentu a podpora komunikace a sdílení informací uvnitř veřejné správy prostřednictvím odborných seminářů a vhodným prostředkem pro završení období realizace Smart Administration v období 2007-2015 bude i konference, na které budou prezentovány výsledky obou projektů. Projekt počítá s 4.420 proškolených osob. Toto číslo vychází ze zkušeností žadatele s projektem reg. č. CZ.1.04/4.1.00/38.00001, ovlivněno časovým omezením projektu. Vedlejším efektem projektu bude i příspěvek k větší transparentnosti veřejné správy, což se dále projeví na její stabilitě.


V rámci realizace projektu došlo ve dubnu 2015 k podání podstatné změny projektu, která byla ze strany OSF dne 9.6.2015 schválena. V rámci této změny byl projekt prodloužen do 15.12.2015 a bylo schváleno vytvoření nových 2 modulů - Doručování datovými schránkami a Kybernetická bezpečnost. V rámci indikátorů byl navýšen MI 07.41.00 Počet podpořených osob z počtu 1300 na 1500, MI 07.46.13 Počet úspěšných absolventů kurzů z počtu 4420 na 5650 a MI 07.57.00 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů z původních 10 na 12. 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 8. 2013 - 15. 12. 2015
 • Cílová skupina: Správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované/řízené těmito úřady a jejich zaměstnanci

Příjemce

 • Ministerstvo vnitra
 • IČ: 00007064
 • Sídlo:
  • Ulice: Nad Štolou
  • Číslo popisné: 936/3
  • Městská část: Holešovice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 17000

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby
 • Investiční priorita: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
 • Výzva: Efektivní úřad Ministerstva vnitra

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018