Zpět

Vzdělávání v TyfloCentru Brno

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00125

Předkládaný projekt podporuje systém celoživotního vzdělávání a umožňuje další vzdělávání v akreditovaných vzdělávacích kurzech pro další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Potřeba vzdělávat i vedoucí sociální pracovníky v manažerských a dalších dovednostech se ve společnosti projevila po provedené interní analýze vzdělávacích potřeb. Úroveň poskytovaných služeb a v nemalé míře i konkurenceschopnost organizace a její postavení mezi poskytovateli sociálních služeb v Jihomoravském kraji. Potřebnost vzdělávání pro práci s CS nevidomých je dána dlouhodobým záměrem společnosti, cílem je zlepšení života CS a tím i zkvalitnění práce TyfloCentra ve střednědobém horizontu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám.

Příjemce

 • TyfloCentrum Brno, o. p. s.
 • IČ: 26223210
 • Sídlo:
  • Ulice: Chaloupkova
  • Číslo popisné: 587/7
  • Městská část: Královo Pole
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 61200
 • http://www.centrumpronevidome.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018