Zpět

Vzdělávání zaměstnanců CESA a.s. realizované s ohledem na jejich kariérní růst a zvyšování adaptability

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00641

CESA a.s. je dodavatel komplexních řešení informačních technologií a komunikačních technologií. Vývoj IT je v posledních letech tak rychlý, že způsobuje zastarávání technologií a jejich znalostí již po 2-3 letech a bez jejich obnovování může firma úplně ztratit svou konkurenceschopnost. Proto realizuje tento projekt s cílem prohloubení kvalifikace a rozvoj znalostí všech 51 zaměstnanců společnosti. Stanoveného cíle spol. dosáhne realizací interních školení (interní zaměstnanci, kteří jsou specialisté v probíraných tématech) a externích kurzů (dodávky vzdělávacími agenturami), které budou zaměřeni na 51 zaměstnanců na různých pracovních pozicích. Na realizaci projektu se podílí zkušený realizační tým, který má za sebou několik úspěšně zrealizovaných EU projektů. Projekt je financován v režimu blokové výjimky na obecné vzdělávání s mírou podpory 70 % příjemce je středně velkým podnikem).

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu projektu je všech 51 pracovníků spol. CESA a.s. (39 mužů, 12 žen - převaha mužů dána oborem podnikání v ICT) s výkonem práce v Pardubicích. Z hlediska věku převládá kategorie 25 - 50 let (61%), zbývající část je kategorie 50+ (39%). Z hlediska vzdělání pracuje ve společnosti nejvíce osob se středoškolským vzděláním (63%), pak s VŠ vzděláním (33%) a zaměstnanci se středním odborným vzděláním tvoří 4%.

Příjemce

 • CESA a.s.
 • IČ: 13585096
 • Sídlo:
  • Ulice: Jiřího Potůčka
  • Číslo popisné: 250
  • Městská část: Pardubice
  • Město: Pardubice
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 53009
 • http://www.cesa.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018