Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Vzdělávání zaměstnanců je budoucnost

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01443

 


Projekt zajišťuje kontinuitu vzdělávacího procesu našich zaměstnanců zaměřeného na zvýšení kvalifikace zaměstnanců v oblasti  odborného vzdělávání a rozvoje klíčových dovedností. Vybraní zaměstnanci absolvují  vzdělávací aktivity orientované na problematiku legislativy, IT a odborné vzdělání související s předmětem podnikání  společnosti (výroba a prodej klimatizačních zařízení). Tento projekt je určen  pro všechny skupiny zaměstnanců (dělnické profese, THP, manažerské profese), cílovou skupinu tvoří celkem 101 osob. Do projektu jsou zapojeni příslušníci znevýhodněných skupin, ale tento projekt není na znevýhodněné skupiny primárně zaměřen. Ženy tvoří 33% cílové skupiny, zaměstnanci do 25 let 6% a nad 50 let 2%. Projekt zvýší šance našich zaměstnanců na uplatnění na trhu práce a konkurenceschopnost společnosti jako celku. Účastníci vzdělávacích aktivit byli vybráni na základě interních průzkumů ve spolupráci se všemi sekcemi společnosti. Ve společnosti Daikin  Industries Czech Republic s.r.o. probíhá monitorování a průběžné vyhodnocování kvality a výsledků vzdělávání. Používají se nástroje jako např. hodnotící dotazníky, které vyplňují účastníci kurzů bezprostředně po konání kurzu, vyhodnocení akce lektorem a akční plány se zpětnou kontrolou plnění, které jsou vyhodnocovány 1x ročně při hodnotícím pohovoru s manažerem sekce.


 


Po realizaci projektu jsou plánovány navazující vzdělávací programy, přizpůsobené dosažené úrovni kvalifikace účastníků projektu, především interních lektorů, kteří by měli v budoucnu zajišťovat co nejširší oblast vzdělávání našich zaměstnanců.


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 31. 8. 2014
 • Cílová skupina: Projekt je určen pro všechny skupiny zaměstnanců (dělnické profese, THP, manažerské profese), cílovou skupinu tvoří 101 osob. Ženy tvoří 33% cílové skupiny, zaměstnanci do 25 let 6% a nad 50 let 2%.

Příjemce

 • Daikin Industries Czech Republic s.r.o.
 • IČ: 26357895
 • Sídlo:
  • Ulice: U Nové Hospody
  • Číslo popisné: 1155/1
  • Městská část: Skvrňany
  • Město: Plzeň
  • Kraj: Plzeňský kraj
  • PSČ: 30100
 • http://www.daikinczech.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018