Zpět

Vzdělávání zaměstnanců/kyň společnosti CentralWork s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00362

Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců/kyň společnosti CentralWork s.r.o. Projekt  je realizován prostřednictvím čtyř klíčových aktivit:  1. odborné vzdělávání v oblasti skladování zboží a manipulace s nákladem;

  2. doplňkové vzdělávání v oblasti IT dovedností;

  3. řízení a koordinace projektu;

  4. rovné příležitosti žen a mužů.


Ad 1) Odborné vzdělávání v oblasti skladování zboží a manipulace s nákladem


V této oblasti dojde k proškolení 70 zaměstnanců na pozicích skladového operátora a manuálního pracovníka. Proškoleni budou v následujících oblastech:


 


Evidence a pohyb zásob ve skladu


Komunikace s kooperujícími subjekty


Příprava podkladů pro objednávku zboží


Inventarizace zásob


Přejímka zboží


Manipulace se zásobami dle charakteru sortimentu


Evidence a vyřizování reklamací


Orientace v příslušné oborové legislativě


Povinnosti zaměstnance při práci s citlivými osobními daty


 


Všichni zapojení zaměstnanci vykonávají práci v oblasti skladování zboží a manipulace s nákladem. Dobré dovednosti a získání hlubších znalostí o výkonu práce při nakládání se zbožím a náklady je jedním z hlavních požadavků pro zefektivnění výkonů této profese. Je potřeba zefektivnit evidenci a sledování stavu zásob, lépe se orientovat v přejímkách, dodacích listech a dalších dokumentech doprovázejících zboží, efektivněji zpracovávat reporty o stavu zásob, orientovat se v databázích kooperujících subjektů, posuzovat kvalitu zboží a materiálu při odběru, při přejímce a při vyřizování reklamací, vyřizovat reklamace v souladu s platnou legislativou, přijímat a evidovat hotovostní platby za zboží a materiál, provádět hygienicko-sanitační činnost ve skladovacích prostorách, provádět efektivnější inventarizaci zásob zboží a materiálů na skladu, či efektivněji řídit stav zásob zejména s ohledem na očekávaný odbyt.


 


Ad 2) Doplňkové vzdělávání v oblasti IT dovedností


V této oblasti dojde k proškolení 50 zaměstnanců na pozicích skladového operátora a manuálního pracovníka. Proškoleni budou v oblasti práce s běžně užívanými kancelářskými programy MS Word a MS Excel.


 


Všichni zapojení zaměstnanci při výkonu svého zaměstnání přicházejí do styku s interní databází, která je vedena v programech MS Word a MS Excel. Současně se jedná v dnešní době o zcela běžnou, základní znalost práce s PC.


 


Ad 3) Řízení a koordinace projektu


V této oblasti dojde k realizaci těchto činností:


- řízení činnosti projektu


- výběr dodavatelů školících aktivit


- organizační zajištění kurzů v souladu s harmonogramem


- komunikace s dodavateli


- zajišťování komunikace s cílovou skupinou


- pomoc při přípravě školících prostor a školících pomůcek ve spolupráci s dodavatelem


- sledování naplňování hodnot indikátorů


- zpracování zprávy o zahájení projektu, monitorovacích zpráv, závěrečné zprávy a zhednodušených žádostí o platbu.


 


Ad 4) Rovné příležitosti žen a mužů


V rámci této aktivity bude do interních firemních dokumentů zapracována problematika rovných příležitostí žen a mužů. Nově vytvořeny budou zejména vnitřní platový předpis, etický kodex, atd.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Zaměstnanci/kyně společnosti CentralWork s.r.o.

Příjemce

 • CentralWork s.r.o.
 • IČ: 27952223
 • Sídlo:
  • Ulice: Třebohostická
  • Městská část: Strašnice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 10800

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018