Zpět

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.00/A5.00001

Smyslem projektu je zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů s cílem dosáhnout vyšší připravenosti osob se zdravotním postižením (dále jen OZP/osob se zdravotním znevýhodněním (dále jen OZZ) na měnící se potřeby trhu práce. Projekt je koncipován jako strategická investice do lidských zdrojů a chce především zlepšit postavení OZP/OZZ na trhu práce.


 


Projekt je zaměřen jednak na podporu vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením (ZP) a současně na motivaci zaměstnavatelů k aplikování větší společenské zodpovědnosti vůči OZP/OZZ.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2013 - 30. 8. 2015
 • Cílová skupina: Cílovými skupinami projektu jsou zaměstnanci se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním a dále také zaměstnavatelé (podnikatelské subjekty). Cílová skupina zaměstnavatelů je vymezena oblastí podpory 1.1.; Smyslem projektu je docílit vyšší připravenosti OZP na měnící se potřeby trhu práce, na demografické, politické a legislativní změny a tím docílit vyšší efektivnosti a konkurenceschopnosti podniků, kde jsou a mohou být OZP zaměstnáni.; Okruh osob, které jsou považovány za OZP, je vymezen §67 odst. 2 a přechodným závěrečným ustanovením dle §148 odst. 7, zákona o zaměstnanosti a jsou jimi:; ; a)osoby s těžším ZP,; b)invalidní osoby v prvním či druhém stupni,; c)zdravotně znevýhodněné osoby (OZZ).; ; V projektu bude podpořeno celkem 1 300 zaměstnanců z řad OZP/OZZ a 300 personalistů firem zaměstnávajících či nezaměstnávajících OZP/OZZ.

Příjemce

 • Fond dalšího vzdělávání
 • IČ: 00405698
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Maninách
  • Číslo popisné: 1092/20
  • Městská část: Holešovice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 17000
 • http://fdv.mpsv.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018