Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti ADM a.s

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00019

Projekt se zabýval rozvojem stávající kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců společnosti ADM, a. s., s doprovodným pozitivním působením na udržitelnost pracovních míst stávajících zaměstnanců. Společnost ADM, a.s. se zabývá vývojem, výrobou a distribucí dentálních produktů. Na dentálním trhu došlo v posledních letech k prohlubování diferenciace v oblasti kvality jednotlivých výrobců stomatologických zařízení a materiálů. Žadatel usiloval realizací tohoto projektu o posílení své konkurenceschopnosti na trhu zvyšováním odborné způsobilosti svých zaměstnanců, což v dlouhodobém horizontu povede ke kvalitnějším pracovním výkonům a výrobkům. Vedení společnosti si v návaznosti na výše uvedené skutečnosti uvědomuje potřebu celoživotního vzdělávání zaměstnanců, zvláště v oboru s lékařskou tématikou, protože se zaměstnanci na svých pracovních pozicích dostávají do intenzivního kontaktu se zubními lékaři a techniky (hlavní klientela společnosti ADM, a.s.) ač sami často nemají obor stomatologie vystudovaný. Tento projekt navazoval na již realizovaný vzdělávací projekt z roku 2009 (reg.č. CZ.1.04/1.1.02/23.00441). Oproti projektu z roku 2009 obsahoval nově kurz odborné stomatologie, kurz testovacích metod a kurz e-learningových dovedností. Kurz jazykových dovedností anglického jazyka, který tvořil doplňkovou aktivitu projektu, navazoval na kurz anglického jazyka, který byl realizován již v rámci projektu z roku 2009. V navazujícím projektu byl zaměřen na odbornou stomatologickou slovní zásobu a hodnocení klinických situací. Pro firmu žadatele, která působí jak na tuzemském, tak zahraničním trhu, je jazykové vybavení zaměstnanců naprostou nezbytností a je tedy nutné neustále udržovat a zvyšovat úroveň znalostí zaměstnanců v této oblasti. Dle zaměření jednotlivých kurzů byli školeni vybraní stávající zaměstnanci společnosti žadatele, kteří danou oblast potřebují dokonale znát.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 31. 5. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou byli zaměstnanci společnosti ADM, a. s. Jedná se o mikropodnik a tak zaměstnanci v některy´ch případech vykonávají komplexní soubor pracovních činností, jako např. manažer logistiky, je zároveň i manažerem vy´zkumu a vy´roby. Anebo na pozici marketingového manažera se zaměstnanec musí orientovat nejen v oblasti marketingu, ale také potřebuje ovládat odbornou stomatologickou terminologii a problematiku.; Projekt byl tedy zaměřen na všechny zaměstnance společnosti ADM, a.s., kteří musí disponovat komplexním; souborem informací nejen vzhledem k oblasti podnikání příjemce, ale i vzhledem k jeho velikosti.; Plánování aktivit a zapojení zaměstnanců do jednotlivy´ch kurzů proběhlo na základě porady vedení společnosti a verbální zpětné vazby od zaměstnanců. Zaměstnanci byli tedy zapojeni již při přípravě projektu. V rámci realizace byli zapojení účastí na odborny´ch kurzech popsany´ch v rámci jednotlivy´ch klíčovy´ch aktivit. Pracovníci navštěvovali kurzy, které souviseli s jejich pracovní náplní. Na konci každého kurzu vyplnili test, ktery´m ověřili získané znalosti. Zaměstnanci měli díky charakteru vy´ukovy´ch skupin možnost využít lektorova; individuálního přístupu, pokud to uznal za potřebné.

Příjemce

 • ADM, a.s.
 • IČ: 60742887
 • Sídlo:
  • Ulice: U Vodárny
  • Číslo popisné: 2965/2
  • Městská část: Královo Pole
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 61600
 • http://www.dentapreg.com

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018