Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00478

Hlavním cílem projektu je dosáhnout schopnosti operativně reagovat na změny trhu a být tak připraveni na vysoce konkurenční prostředí v oblasti podnikání společnosti. Pro udržení konkurenceschopnosti musí zákazníkům a obchodním partnerům poskytnout kompletní služby při řešení pohonů pro jejich aplikace od vytipování vhodného druhu výrobku, vývoj a konstrukci s respektováním jejich požadavků, přes výrobu až k záručnímu a pozáručnímu servisu. Tento záměr se podaří naplnit pouze s kvalifikovanými a odborně zdatnými zaměstnanci, fungujícími interními systémy a procesy a důsledným dodržováním kvalitativních a legislativních norem.Cílovou skupinou je 56 zaměstnanců ze všech útvarů společnosti, kteří absolvují sérii školení pro zvýšení odborných znalostí  a dovedností v oblastech jejich pracovního zaměření. Plán vzdělávání byl sestaven jednak s ohledem na potřeby těchto útvarů a také na osobní rozvojové potřeby jednotlivých zaměstnanců,  a to na základě analýzy vzdělávacích potřeb a strategie rozvoje společnostiVýznamnou částí projektu je školení interních lektorů. Tato aktivita zabezpečí trvalý rozvoj zaměstnanců společnosti v plánovaných následných interních školeních, která žadatel bude realizovat na své náklady. Realizací projektu si společnost slibuje získat kvalitně proškolené interní lektory pro vzdělávání všech zaměstnanců společnosti a vytvoření expertní skupiny kvalifikovaných pracovníků, kteří budou zabezpečovat trvalé zlepšování ve výrobě, údržbě i obchodní činnosti společnosti.Do projektu je zařazeno proškolení lektorů a HR manažerů v oblasti rovných příležitostí mužů a žen.


Vzdělávání  bude realizováno externími dodavateli buď na míru potřebám společnosti nebo jako otevřené kurzy (dle počtu účastníků  a charakteru kurzu).V rámci projektu bude pořízeno základní  vybavení školící místnosti, které bude využíváno účastníky vzdělávání  i realizačním týmem.Všechny aktivity mají charakter obecného vzdělávání.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 30. 5. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou je 56 zaměstnanců společnosti z odborných úseků:; 1. Ekonomický a personální - 14 zaměstnanců; 2. úsek IT - 4 zaměstnanci; 3. úsek správní - 5 zaměstnanců; 4. úsek Velké Poříčí - 2 svářeči; 5. úsek nákupu - 2 zaměstnanci; 6. úsek obchodu a prodeje - 4 zaměstnanci; 7. konstrukce a vývoj - 3 zaměstnanci

Příjemce

 • ATAS elektromotory Náchod a.s.
 • IČ: 45534543
 • Sídlo:
  • Ulice: Bratří Čapků
  • Číslo popisné: 722
  • Městská část: Náchod
  • Město: Náchod
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 54701

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018