Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00808

V rámci projektu bude realizováno 6 klíčových aktivit:


- projektový management – cílem je řídit a koordinovat všechny projektové aktivity tak, aby byly splněny všechny stanovené cíle, proškoleny všechny plánované kurzy a vytvořen pracovní řád a etický kodex.


- další profesní vzdělávání zaměstnanců – odborné vzdělávání – cílem je proškolení 11 vzdělávacích kurzů určených pro manažery, mistry, THP a obchodníky. Vzdělávání bude zaměřeno na zvýšení znalostí a dovedností v oblasti personalistiky, práva, financí, obchodu a ovládání speciálních strojů využívaných ve společnosti DT – Výhybkárna a strojírna, a.s.


- další profesní vzdělávání zaměstnanců – měkké dovednosti – cílem je proškolení 1 vzdělávacího kurzu určeného pro obchodníky. Vzdělávání bude zaměřeno na zvýšení znalostí a dovedností v oblasti obchodního práva.


 


- další profesní vzdělávání zaměstnanců – IT kurzy – cílem je proškolení 5 vzdělávacích kurzů určených pro THP – konstruktéry. Vzdělávání bude zaměřeno na zvýšení znalostí a dovedností v oblasti speciálních softwarů (CREO, Windchill) využívaných ve společnosti DT – Výhybkárna a strojírna, a.s.


 


- další profesní vzdělávání zaměstnanců – jazykové kurzy – cílem je proškolení 3 vzdělávacích kurzů určených pro THP odporné pracovníky. Vzdělávání bude zaměřeno na zvýšení znalostí a dovedností v oblasti anglického, německého a italského jazyka.


 


- rovné příležitosti žen a mužů – cílem je vytvoření pracovního řádu a etického kodexu, do kterého budou zapracovány principy rovných příležitostí.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu je cca 98 zaměstnanců společnosti z oblasti vrcholového a středního managementu a výkonných pracovníků firmy. Cílovou skupinu lze dále rozdělit podle její firemní hierarchie následovně: a) Management (cca 17 zaměstnanců); b) Výkonní zaměstnanci (cca 81 zaměstnanců z dělnických, konstrukčních, technologických a jiných profesí).; Dle věku je cílová skupina rozdělena na osoby ve věku nad 50 let (cca 14 zaměstnanců) a osoby do25 let (cca 6 zaměstnanců).; Cílová skupina je z Olomouckého kraje.

Příjemce

 • DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.
 • IČ: 46962778
 • Sídlo:
  • Ulice: Dolní
  • Číslo popisné: 3137/100
  • Městská část: Prostějov
  • Město: Prostějov
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 79601
 • http://www.dtvm.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018