Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti ESTCOM CZ - oxidová keramika a.s. - EDUCA III

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00054

Tento projekt se skládá z níže uvedených klíčových aktivit:


Specifická školení – Technologická a technická školení


Specifická školení – Výrobní postupy unikátních produktů


Specifická školení – Obsluha, údržba a servis zařízení k výrobě oxidové keramiky


Obecná školení


Hlavním cílem projektu je zvýšit adaptabilitu zaměstnanců společnosti ESTCOM CZ - oxidová keramika a.s. na změněné ekonomické a technologické podmínky výroby a tak s využitím zahraničního know how podpořit udržení stávajících pracovních míst, vytváření nových pracovních míst a zvýšení konkurenceschopnosti této společnosti na českém i světovém trhu.


Projekt bude mít v konečném důsledku pozitivní efekt jak na straně žadatele (výrazné snížení zmetkovitosti při výrobě, úspora nákladů za opravu a údržbu zařízení, vyšší prosperita podniku, zvýšení spokojenosti zaměstnanců, zvýšení výkonu společnosti, zvýšení prestiže společnosti jako zaměstnavatele, který podporuje rozvoj svých zaměstnanců, zvýšení ochoty zaměstnanců k dalším změnám ve společnosti), tak na straně zaměstnanců (rozvoj znalostí a dovedností, možnost sdílení zkušeností s ostatními zaměstnanci, zlepšení pocitu sounáležitosti se společností, zvýšení výkonu).


Realizační tým je složen z manažera projektu, finančního manažera a koordinátora vzdělávání.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 31. 10. 2014
 • Cílová skupina: Cílová skupina je tvořena min. 35 zaměstnanci celé firmy:; - top management, střední management, administrativa, technologové, pracovníci výroby, pecaři ; Cílová skupina tvoří širokou platformu všech profesí a postavení v rámci společnosti, na které jsou v rámci výroby, technologických postupů a pracovních dovedností kladeny různé nároky.

Příjemce

 • ESTCOM CZ - oxidová keramika a.s.
 • IČ: 25295306
 • Sídlo:
  • Ulice: Havlíčkova
  • Číslo popisné: 13
  • Městská část: Trutnov
  • Město: Trutnov
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 54101

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA III

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018