Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Industria AC a.s

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01343

 


 


Předmětem projektu je realizace programu odborného vzdělávání pro zaměstnance společnosti Industria AC a.s


Cílem zařazených vzdělávacích aktivit je rozšíření a prohloubení znalostí a dovedností pracovníků společnosti ve vazbě na jejich odborné zaměření a specializaci, což přispěje k vyšší konkurenceschopnosti naší společnosti. Plánované aktivity projektu vychází z analýzy vzdělávacích potřeb zaměstnanců i ze strategických cílů firmy (expanze na perspektivní zahraniční trhy v Polsku a na Ukrajině).


Projekt na uvedené priority navazuje realizací těchto aktivit: 1. Vysoce odborná školení v oblasti elektro s důrazem na aktuální trendy oboru, inteligentní elektroinstalace, nízkoztrátové transformátory, projektování elektrických rozvodů na nových trzích (Polsko, Ukrajina). 2. Vysoce odborná školení zaměřená na bezpečnost elektroinstalací zaměřená na normy, použití proudových chráničů, dimenzování jištění elektrických zařízení. 3. Odborná školení zaměřená na rozvoj společnosti na stávajících i nových trzích (zejména v Polsku a na Ukrajině) pro management, vedoucí zakázek, účetní, obchodníky - účetní a daňová problematika, obchodní problematika, jazykové vzdělávání. Náplň projektu tvoří externě dodávané kurzy doplněné o účast v otevřených kurzech a vzdělávání vedené interním lektorem.


Plánovaným výstupem projektu je prohloubení odborných znalostí a dovedností našich 23 - ti zaměstnanců a zároveň nárůst konkurenceschopnosti naší společnosti na domácím trhu i nových zahraničních trzích.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 31. 5. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu projektu tvoří zaměstnanci společnosti Industria AC a.s. Do projektu se zapojí všech 23 našich zaměstnanců.; Jedná se o zaměstnance, u nichž byla identifikována potřeba odborného vzdělávání ve vztahu k jejich profesnímu zaměření. Příslušníci cílové skupiny se do projektu zapojí v podobě účasti v kurzech a školeních v rámci aktivit projektu.

Příjemce

 • Industria AC a.s.
 • IČ: 27370551
 • Sídlo:
  • Ulice: Ostrovského
  • Číslo popisné: 253/3
  • Městská část: Smíchov
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 15000
 • http://www.industriaac.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018