Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti LAGLAS, spol. s r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00046

Vzdělávání zaměstnanců bude realizováno v rámci dvou klíčových aktivit projektu:1. Externí vzdělávací kurzy pro obsluhu výrobní linky a SW.Bude realizováno vzdělávání techniků a dělníků zaměřeno na obsluhu výrobních linek a SW pro jejich řízení a koordinaci práce na automatizovaných linkách a vstupní kontrole kvality. Jedná se o specifické automatizované výrobní linky VSA a souvisejícího řídícího SW (technologie TrueWarm). Celkem bude realizováno v rámci této klíčové aktivity 7 druhů specifických vzdělávacích aktivit.


2. Externí vzdělávací kurzy měkkých dovedností.Realizovány budou kurzy:- Manažerské dovednosti- Prodejní dovednosti základní a pokročilé.Budou realizovány 3 druhy kurzů obecných znalostí a dovedností.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 30. 11. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou zaměstnance příjemce. Cílová skupina je tvořena 35 (z toho 17 žen) vybranými zaměstnanci společnosti LAGLAS:; -jednatel ; -obchodní zástupce ; -10 technických pracovníků; -vedoucí výroby ; -technik údržby ; -21 dělníků ve výrobě.

Příjemce

 • L A G L A S, spol. s r.o.
 • IČ: 61681709
 • Sídlo:
  • Město: Milčice
  • Kraj: Plzeňský kraj
  • PSČ: 33547
 • http://www.laglas.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA III

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018