Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Motorola Solutions CZ jako příležitost jejich rozvoje

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00883

Společnost Motorola podporuje proces trvalého rozvoje svých zaměstnanců. Každý zaměstnanec je zodpovědný za své vzdělávání a rozvoj.Vedoucí jsou zodpovědní za nominace jednotlivých zaměstnanců do tréninkových programů a kurzů. Všechny nominace musí být v souladu se strategickými cíli společnosti, cíli oddělení ale i tréninkovým plánem zaměstnance.


Hlavním cílem tohoto projektu je zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti Motorola prostřednictvím odborného vzdělávání, a to v oblastech vzdálené správy mobilních zařízení, mobilní komunikace, vedení a podpory projektů, analýza, managementu a netechnické podpory. Toto odborné vzdělávání je potřebné k zavedení nového typu služby na trh, díky čemuž vytvoří žadatel nova pracovní místa.


Tento projekt reaguje na vývoj situace na trhu, kde roste poptávka po mobilních zařízeních, která jsou vzhledem k jejich klesající ceně dostupnější než kdykoliv předtím. Tento fakt a širší využití mobilních technologií v podnicích všech typů a velikostí však sebou přináší i jistá rizika a výzvy, například v oblasti bezpečnosti a ochrany před různými druhy počítačové kriminality apod. Odpovědí a řešením je zde nově nabízená služba vzdálené správy mobilních zařízení, která i právě díky navýšení kompetencí zaměstnanců Společnosti Motorola Solutions CZ skrze pečlivě zvolená školení, nejen že zajistí bezpečnost mobilních zařízení, ale poskytne zákazníkovi i řadu dalších výhod. 


Díky realizaci projektu, v rámci něhož dojde k systematickému proškolení stávajících pracovníků, čímž se zvýší konkurenceschopnost podniku a jeho postavení na trhu, bude moci společnost zajistit vznik nových pracovních míst. Stávající pracovníci, kteří díky realizaci odborných školení získají potřebné know-how, budou moci díky své kvalifikaci předávat tyto znalosti i na nové pracovníky. Zajistíme tak udržitelnost a efektivnost přidělené dotace.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 31. 5. 2015
 • Cílová skupina: Předmětem systému vzdělávání budou zaměstnanci společnosti. S ohledem na rozdílné potřeby jednotlivých pracovních míst členíme vzdělávání v projektu na vzdělávání pracovních pozic.; 1/ Network Specialists / Síťoví Specialisté; 2/ Communication Specialists / Specialisté Komunikačních Technologií; 3/ Analysts / Analytici; 4/ Project Managers and Coordinators / Projektoví Manažeři a Koordinátoři; 5/ MDM Specialists / Specialisté pro Management Mobilních Zařízení; 6/ Tech Service Desk Personel / Techničtí Zaměstnanci Call Centra; 7/ Non Tech Service Desk Personel / Administrativní Zaměstnanci Call Centra; 8/ Internal Trainers / Interní Školitelé; 9/ Management / Vedoucí Pracovníci; 10/ Sales / Obchodníci

Příjemce

 • Motorola Solutions CZ s.r.o.
 • IČ: 26780259
 • Sídlo:
  • Ulice: Kolejní
  • Číslo popisné: 2971/1
  • Městská část: Královo Pole
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 61200
 • http://www.motorola.com

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018