Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti VERA, spol. s r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01331

VERA, spol. s r.o. je dynamicky se rozvíjející společností, která dlouhodobě vyvíjí SW především pro městské úřady. Její rozvoj v posledních letech úzce souvisí s požadavky elektronizace veřejné správy. Nové požadavky kladou zvýšené nároky na zaměstnance.


Hlavním cílem projektu bylo prohlubovat, rozšiřovat a zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců společnosti podle požadavků jejich pracovních pozic, specifickými cíli je


- proškolit zaměstnance v oblastech potřebných pro jejich pracovní pozice


- proškolit projektové manažery k získání certifikátu IPMA


- vybudovat tým interních lektorů


- vytvořit systém vzdělávání zaměstnanců společnosti.


Cílů bylo dosaženo realizací klíčových aktivit:


- Podnikové vzdělávání realizované externí agenturou - obecné vzdělávání (hromadné vzdělávání zaměstnanců s podobnými vzdělávacími potřebami)


- Kurzy k certifikaci IPMA - obecné vzdělávání (spojené s certifikací IPMA projektových manažerů podílejících se na externích i interních projektech)


- Individuální vzdělávání - obecné vzdělávání (vzdělávání pro pracovníky administrativy - účetnictví, daně, personalistika apod.)


- Interní školení - specifické vzdělávání (seznamování obchodníků,  projektových manažerů a pracovníků helpdesku s vyvíjenými produkty)


- Příprava systému vzdělávání zaměstnanců


- Rovné příležitosti


Projekt byl určen pro:


- management všech stupňů (motivace, hodnocení a odměňování zaměstnanců, právní a ekonomické minimum)


- obchodníky (strategie a praxe obchodního jednání, veřejné zakázky)


- projektové a produktové manažery (projektové řízení dle standardu IPMA, veřejné zakázky)


- konzultanty a interní lektory (prezentační dovednosti, základy andragogiky)


- pracovníky helpdesku (jednání s klienty)


- pracovníky administrativy (kurzy dle jejich zaměření)


Byl vytvořen systém podnikového vzdělávání.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 31. 5. 2015
 • Cílová skupina: Zaměstnanci na pozicích; - manažer na všech úrovních vedení včetně potenciálních manažerů; - obchodní manažer ; - projektový manažer ; - produktový manažer ; - konzultant; - pracovník helpdesku ; - pracovník administrativy

Příjemce

 • VERA, spol. s r.o.
 • IČ: 10411029401
 • Sídlo:
  • Ulice: Lužná
  • Číslo popisné: 716/2
  • Městská část: Vokovice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 16000
 • http://www.vera.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018