Zpět

Vzdělávání zaměstnanců STABA - SERVIS ANTIKOR, spol. s. r. o. pro posílení specifických kompetencí v oblasti těžké protikorozní činnosti

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00274

Obsahem projektu budou:  


A) 6 kurzů specifického vzdělávání a to:


Kontrola z hlediska pórů, trhlin a zeslabených míst - obsluha kontrolního přístroje;


Zkouška klimatických podmínek před a během tryskacích prací - obsluha měřícího přístroje. 


Předúprava povrchu tryskáním - obsluha tryskacího zařízení KIESS 7000I


Povrstvení chladících řádů aplikací speciálně modifikovaného vysokosušinového epoxidového materiálu


Technologický postup pogumování 


B) 8 kurzů obecného vzdělávání zaměřené na


technickou a obchodní angličtinu,


efektivní plánování výroby,


projektové řízení,


obchodní dovednosti,


použití metody KAIZEN,


MS Excel pro pokročilé


a efektivní komunikaci.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2013 - 28. 2. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu projektu tvoří celkem 45 zaměstnanců. Z toho 40 osob dělníci a 5 osob THP pracovníci. Dělníci mají potřebu se proškolit v předúpravě povrchu tryskáním, povsrtvení chladících řádů, technologickém postupu při pogumování, jiskrové zkoušky, zkoušky klimatických podmínek apod. THP pracovníci se potřebují posílit v základech projeketového řízení, efektivní komunikaci, obchodních dovednostech atd. Jejich potřeby budou naplněny účastí na programu specifického a obecného vzdělávání.

Příjemce

 • STABA - SERVIS ANTIKOR, spol. s r.o.
 • IČ: 25350617
 • Sídlo:
  • Ulice: Knížecí
  • Číslo popisné: 173/12
  • Městská část: Nová Ves u Ostravy
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70900
 • http://www.staba-servis-antikor.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018