Zpět

Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti FCC průmyslové systémy s.r.o.vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku a adaptability zaměstnanců

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00491

Cílem projektu je poskytnout teoretické a praktické znalosti a dovednosti zaměstnancům společnosti FCC průmyslové systémy s.r.o. v uceleném komplexním systému rozvoje a vzdělávání pracovníků. Realizovaným projektem bude podpořeno zachování stávajících pracovních míst a podpořena stimulace tvorby nových míst s pozitivním dopadem na adaptabilitu pracovníků na trhu práce.


Vzdělávací projekt společnosti je komplexní vzdělávací plán zaměstnanců společnosti vycházející z předběžného šetření vzdělávacích potřeb mezi zaměstnanci s ohledem na požadavky personalisty a z mapování dvouletého výhledu požadavků trhu. Vybrané požadavky na školení zároveň vycházejí z plánovaného výzkumno-vývojového projektu, který společnost realizuje od roku 2013.


Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci společnosti, kteří absolvují celkem 8 klíčových aktivit, jejichž realizace bude probíhat až do konce března 2015. Do cílové skupiny jsou zahrnuty též osoby do 25 let a nad 50 let.               


Ve společnosti bude zaveden systém vzdělávání zaměstnanců (interních lektorů), kteří budou své nabité znalosti a zkušenosti po skončení realizace projektu předávat dalším spolupracovníkům.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci. Celkem by mělo být podpořeno 26 osob.; ; Popis a způsob zapojení cílové skupiny:; Projekt je zaměřen na specifickou skupinu zaměstnanců-absolventů s nedostatkem zkušeností do 25 let věku a; zaměstnanců nad 50 let věku. Do projektu budou však zapojeni všichni zaměstnanci společnosti.; V cílové skupině zaměstnanců jsou částečně nedávní absolventi technických univerzit, kteří vytváří programy pro zpracování obrazu a ovládání robotů a ke své práci využívají obecných znalostí ze svého studia a technické; literatury. Dále technici junioři do 25 let věku.; Dále jsou zde starší inženýři (nad 50 let), kteří se s tímto oborem za svého studia nesetkali a své znalosti; získávají pouze z technické literatury a z praxe.; Většina pracovníků dotčených školením své znalosti získala samostudiem, proto je nutné pro ně získat ucelenější; znalosti.; ; Cílová skupina je zapojena do projektu již od jeho přípravy, kdy se zaměstnanci společnosti účastnili analýzy; vzdělávacích potřeb podniku v rámci ústního šetření a měli možnost navrhnout obsah školicích klíčových aktivit.; Účast na školicích aktivitách této cílové skupiny i ostatních zaměstnanců podniku je dána jejich pracovní pozicí ve firmě.; Školicích aktivit se budou zaměstnanci účastnit od samého počátku spuštění jejich realizace. Součástí každého; kurzu je vyplnění závěrečného dotazníku a vyjádření se ke kvalitě, potřebě, uspokojení a využitelnosti nově; nabytých znalostí a dovedností.; Z pohledu jednotlivých účastníků přispěje realizace projektu ke zvýšení jejich osobních pracovních schopností a dovedností, které budou moci uplatnit ve svém zaměstnání. Aplikace nově nabytých dovedností nebude; omezena pouze na momentální zaměstnání, bude využitelná i u jiných podnikatelských subjektů ve stejných; oborech podnikání, čímž se zvyšují možnosti pracovního uplatnění jednotlivých účastníků projektových aktivit na; současném trhu práce.

Příjemce

 • FCC průmyslové systémy s.r.o.
 • IČ: 25044516
 • Sídlo:
  • Ulice: U Slovanky
  • Číslo popisné: 1388/5
  • Městská část: Libeň
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 18200
 • http://www.fccps.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018