Zpět

Vzděláváním k efektivním sociálním službám

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00226

Tento projekt se zabývá realizací dalšího odborného akreditovaného vzdělávání pro pracovníky sociálních


služeb, kteří pracují ve prospěch sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením, nebo osob již


sociálně vyloučených. Vzdělávání je obecně nezbytnou součástí každé profese. V sociální práci toto vzdělávání


umožňuje proaktivně působit na profesní růst pracovníka, zavádět nové postupy a přístupy do praxe, zvyšovat


efektivitu a kvalitu poskytovaných služeb. Tento projekt je připraven tak, aby potenciál, který oborové vzdělávání


představuje, mohla cílová skupina projektu plně využít.


Vzdělávání je v projektu rozděleno do 4 klíčových aktivit. První a čtvrtá realizují vzdělání zaměřené na budování


a posilování kompetencí pro přímou práci s uživateli služeb a personální či ekonomické řízení organizace


prostřednictvím volné nabídky 150 seminářů v Praze a Olomouci. Druhá klíčová aktivita je zaměřena na vzdělání


v organizacích v oblasti sebehodnocení a zvyšování kvality poskytovaných služeb. Aktivita č. 3 se zabývá


multiplikací dopadu prvních dvou klíčových aktivit projektu prostřednictvím zprostředkování odborných stáží


cílové skupině, které povede k důležitým synergiím projektových výstupů.


Obsah projektu je vytvořen tak, aby umožňoval systematicky prohlubovat odbornou, profesní a manažerskou


kvalifikaci pracovníků sociálních služeb. Očekává se, že právě jejich prostřednictvím budou podpořeny změny u


poskytovatelů vedoucí k efektivnější sociální integraci osob ohrožených sociálním vyloučením a vyšší kvalitě


poskytovaných služeb. Připravená náplň aktivit, jejich logická struktura a provázanost, společně s kapacitami a


zkušenostmi žadatele a jeho partnerů jsou zárukou, že plán projektu i jeho provedení dávají smysl a lze je během


21 měsíců plánované realizace projektu zvládnout.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám. Projekt je přímo zaměřen na pracovníky v sociálních službách, sociální a vedoucí pracovníky.

Příjemce

 • CARITAS – VOŠs Olomouc
 • IČ: 64627233
 • Sídlo:
  • Ulice: nám. Republiky
  • Číslo popisné: 422/3
  • Městská část: Olomouc-město
  • Město: Olomouc
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 77900
 • http://www.caritas-vos.cz/cz/kontakt

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018