Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Vzděláváním k profesionalitě v sociálních službách 3

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00197

Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání pracovníků v soc. službách (především terénních a ambulantních služeb sociální péče) s cílem posílit jejich schopnosti a dovednosti při poskytování sociální služby a zvýšit kvalitu služby v souladu se zákonem 108/2006Sb., o sociálních službách, tak aby přispívala k co největší sociální integraci jejích uživatelů. Realizace projektu zajistí cílové skupině pracovníků v sociálních službách (pečovatel/ka) specifické profesní vzdělávání, které je nutnou podmínkou pro získání odborné způsobilosti k výkonu této profese. 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám

Příjemce

 • Česká asociace pečovatelské služby
 • IČ: 69836698
 • Sídlo:
  • Ulice: Bendova
  • Číslo popisné: 1121/5
  • Městská část: Řepy
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 16300
 • http://www.caps-vzdelavani.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018