Zpět

Vzděláváním k vyšší výkonnosti a profesionalitě

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00018

Projekt se zaměřuje na specifické vzdělávání zaměstnanců firmy a soustřeďuje se zejména na zvládnutí nároků nových technologií, nastavování strojů a SW řídící monitoring strojního zařízení.


Do vzdělávání budou zapojeni - management výroby, mistři, zaměstnanci konstrukce, IT, vývoje a obsluhy zařízení. Do projektu je zapojeno celkem 64 osob z jednotlivých skupin zaměstnanců.


Záměrem projektu je udržet konkurenceschopnost firmy a zaměstnanost všech zaměstnanců firmy. Domníváme se, že dlouhodobou konkurenceschopnost firmy je možné udržet rozvojem lidských zdrojů, vývojem a zaváděním nových technologií, dobrým řízením firmy a zapojením všech zaměstnanců firmy do jejího rozvoje.


Specifické vzdělávání se váže k podpořenému CZ-NACE 257300 (Výroba nástrojů a nářadí). Obecné vzdělání činí 6,8% z celkového rozpočtu projektu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 31. 12. 2014
 • Cílová skupina: Do projektu bude zapojeno celkem 64 zaměstnanců společnosti WEBA, což činí 45% z celkového počtu zaměstnanců.

Příjemce

 • WEBA Olomouc, s.r.o.
 • IČ: 47672153
 • Sídlo:
  • Ulice: K Mrazírnám
  • Číslo popisné: 209/16
  • Městská část: Hodolany
  • Město: Olomouc
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 77900

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA III

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018