Zpět

Vzděláváním ke kvalitě

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00009

Projekt je určen pro pracovníky Centra sociálních služeb Poruba, příspěvkové organizace.Potřeba realizace projektu byla ověřena dotazníkovým šetřením.Projekt slouží k dosažení osobního rozvoje pracovníků prostřednictvím odborných kurzů s cílem zlepšení kvalitypráce s uživateli sociálních služeb, což přinese lepší pracovní výsledky a následně spokojenost klientů sodbornou péčí kvalitně připravených poskytovatelů služeb. Velkým přínosem projektu bude i zlepšení postavenízaměstnanců na trhu práce a silná prozákaznická orientace.Podpora týmů a jednotlivců bude poskytovaná formou vzdělávacích kurzů zaměřených na vybraná odbornátémata s předem stanoveným rozsahem i obsahem. Půjde o vzdělávací programy pod odborným vedenímlektorů z vybrané vzdělávací instituce (veřejná zakázka), která bude mít udělenou příslušnou akreditaci.Po absolvování každého kurzu obdrží účastníci certifikát (počet kurzů ............5 a 6).Realizátorem projektu bude CSS Poruba po stránce organizační a příslušná vybraná vzdělávací instituce sakreditací po stránce výukové.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální; integraci cílovým skupinám.

Příjemce

 • Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace
 • IČ: 71216642
 • Sídlo:
  • Ulice: Ivana Sekaniny
  • Číslo popisné: 1812/16
  • Městská část: Poruba-sever
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70800
 • http://www.cssporuba.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018