Zpět

Vzděláváním ke kvalitě

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00140

 


 


 


 


Projekt Vzděláváním ke kvalitě předkládá Charita Svaté rodiny Luhačovice a dva partneři Charita sv. Vojtěcha Slavičín a Charita Valašské Klobouky. Specifickým cílem je na základě identifikovaných vzdělávacích potřeb umožnit pracovníkům žadatele komplexní odborné vzdělávání v letech 2013 až 2015. V šestnácti odborných kurzech dalšího odborného vzdělávání, dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách se budou primárně vzdělávat vedoucí pracovníci, sociální pracovníci a pracovnice v sociálních službách, které vykonávají přímou péči. Klíčové aktivity jsou zaměřeny na fundraising NO, ochranu práv uživatelů sociálních služeb, standardizaci kvality sociálních služeb, stížnosti na kvalitu nebo poskytování sociálních služeb, jednání se zájemcem o službu, úvod do reminiscence seniorů, úvod do sociálního práva, Validaci podle Naomi Feil, budování pozitivních vztahů na pracovišti, individuální plánování pro ambulantní a terénní služby, time managment, výcvik v práci s psychickou zátěží, úvod do komunikace s klientem s rizikem v chování, základní kurz Bazální stimulace, nácvik manipulace s málo pohyblivým nebo nepohyblivým klientem, spirituální kompetence sociálního pracovníka.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou pracovníci žadatele a jeho partnerů, kteří vykonávají odbornou činnost v sociálních; službách. V projektu budou vzděláváni vedoucí pracovníci, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách. V každém kurzu budou pracovníci žadatele a jeho partnerů, čímž bude zajištěno nejen jejich vzdělávání, ale zároveň i předávání dobrých zkušeností mezi poskytovateli sociálních služeb v okrajové oblasti Zlínského kraje. Celkový počet účastníků je stanoven na 50 osob.

Příjemce

 • Charita Svaté rodiny Luhačovice
 • IČ: 73633071
 • Sídlo:
  • Ulice: Hradisko
  • Číslo popisné: 100
  • Městská část: Luhačovice
  • Město: Luhačovice
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 76326
 • http://www.luhacovice.charita.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018