Zpět

Vzděláváním ke zvyšování kvality pečovatelské služby v Tišnově a Kuřimi

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00183

Projekt je založen na partnerské spolupráci dvou příspěvkových organizací: Centra sociálních služeb Tišnov,p.o.,  a Centra sociálních služeb Kuřim. Do projektu jsou zapojeni pracovníci obou organizací v celkovém počtu 24, z toho 2 sociální pracovníci a 22 pracovnic v sociálních službách. Projekt je realizován v období od 1.11.2013 do 30.6.2015. Celková dotace činí 1 085 694,40 Kč. Projekt má přispět k úspěšnému sociálnímu začleňování klientů (seniorů a osob se ZP) a udržení jejich vazeb na přirozené prostředí a rodinu prostřednictvím rozvoje profesních kompetencí pracovníků CSS Tišnov  CSS Kuřim. Vzdělávací aktivity jsou přizpůsobeny potřebám zaměstnanců a poždavkům inspekce. V rámci projektu tak je nastaven komplexní, dlouhodobý systém dalšího vzdělávání, zajišťující vzdělávací potřeby zaměstnanců i efektivitu vzdělávání. Partnerská spolupráce při projektu umožňuje ekonomicky zefektivnit náklady na vzdělávání a podpořit vzájemnou diskuzi a výměnu zkušeností mezi pracovníky obou organizací. Ucelený, na sebe navazující systém dalšího vzdělávání zajistí zvýšení odborných znalostí a dovedností zaměstnanců v oblasti standardů kvality soc. služeb, metod soc. práce, v péči o klienty, v oblasti komunikačních dovedností, osobnostního rozvoje a supervize.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Do projektu jsou zapojeni sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách

Příjemce

 • Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace
 • IČ: 28334949
 • Sídlo:
  • Ulice: Králova
  • Číslo popisné: 1742
  • Městská část: Tišnov
  • Město: Tišnov
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 66601
 • http://www.css.tisnov.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018